Paano Maging Kasapi

PAANO MAGING KASAPI?

 

 

Bukas ang NOVADECI sa lahat ng may edad na labingwalo (18) hanggang limampu’t limang (55) taong gulang, na nakatira sa lungsod ng Quezon/Caloocan.

 

Maaari ring maging miyembro ang hindi nakatira sa lungsod ng Quezon/Caloocan kung dito sila palagiang nagtatrabaho o naghahanap buhay.

 

Para sa nagnanais na maging kasapi, mag download ng Application form sa Download section ng website. Maaari ring kumuha ng application form sa pinakamalapit na sangay ng NOVADECI,  sagutan ito at isumite kasama ang mga sumusunod: 

 

1. Tatlong (3) pirasong litrato na (2X2) at isang (1X1) na puti ang background.

2. Payslip o Sertipiko ng Empleyo para sa mga empleyado.

3. Business Permit

4. Patunay ng “billing” tulad ng Meralco/PLDT/Bayantel

5. Marriage Contract / Birth Certificate (member, dependents /beneficiaries)

6. Mga dapat bayaran:

 

                                                                    NOVADECI HEALTH CARE PROGRAM & NOVADECI MEMBERSHIP SOCIAL BENEFIT
                                        
Share Capital          
Php 1,500                   Enrollment Fee        Php    200     
Membership Fee                100                   NHCP                                 600            
Registration Fee                 200                   NMSB                                400
Other Fees                           30                                                   —————

                                 —————                                                  Php 1,200
                                 Php 1,830

 

 

Kabuuan                 Php 3,030
                              ==========

 

Para sa iba pang detalye, tumawag sa telepono – 576-2667 loc. 501 at hanapin si Ms. Rubelyn ng EDCOM.

 

Apply Now!