Paano Maging Kasapi

Paano Maging Kasapi?

Bukas ang NOVADECI sa lahat ng may edad na labingwalo (18) hanggang limampu’t limang (60) taong gulang, na nakatira sa lungsod ng Quezon/Caloocan. Maaari ring maging miyembro ang hindi nakatira sa lungsod ng Quezon/Caloocan kung dito sila palagiang nag tatrabaho o naghahanap buhay. Para sa nagnanais na maging kasapi, kumuha ng application form sa pinakamalapit na sangay ng NOVADECI, sagutan ito at isumite kasama ang mga sumusunod:

  1. Tatlong (3) pirasong litrato na (2×2) at isang (1×1) na puti ang background.
  2. Payslip o Sertipiko ng Empleyo para sa mga empleyado.
  3. Business Permit para sa mga may negosyo.
  4. Kopya ng “billing” tulad ng Meralco/PLDT/Bayantel.
  5. Marriage Contract / Birth Certificate (member, dependents/beneficiaries).

Maaari ring mag fill-up sa ating online membership form www.membership.novadeci.com

PRE-MEMBERSHIP SEMINAR SCHEDULE:

Mula Lunes hanggang Sabado, sa umaga 9:00 am
Ground floor – main office

Para sa iba pang detalye, tumawag sa telepono – 7576-2667 loc. 102 o 103 at hanapin si Ms. Ruby o Ms. Meanne.