Paano Maging Kasapi

Paano Maging Kasapi?

 

Bukas ang NOVADECI sa lahat ng may edad na labingwalo (18) hanggang animnapung (60) taong gulang, na nagtatrabaho o nakatira within Luzon.

 

Para sa nagnanais na maging kasapi, kumuha ng application form sa pinakamalapit na sangay ng NOVADECI, sagutan ito at isumite kasama ang mga sumusunod na requirements:

 

1. Tatlong (3) pirasong litrato na (2×2) at isang (1×1) na puti ang background.


2. Payslip o Sertipiko ng Empleyo para sa mga empleyado.

3. Business Permit para sa mga may negosyo.

4. Kopya ng “billing” tulad ng Meralco/PLDT/Bayantel.
5. Marriage Contract / Birth Certificate (member, dependents/beneficiaries). Maaari ring mag fill-out sa ating online membership form sa www.membership.novadeci.com

PRE-MEMBERSHIP EDUCATION SEMINAR SCHEDULE:
• Mula Lunes hanggang Sabado, sa umaga 9:00 am at sa hapon 1:00pm 2nd floor Membership Office NOVADECI Gen. Luis
• Via zoom (schedule will be posted in NOVADECI Facebook page)

Para sa iba pang detalye, maaaring tumawag sa cellphone no. 09338673774 / 09176246528 at hanapin si Ms. Meanne or si Ms. Chelsie.