News Gram: March 2018

April 19, 2018

-March, 2018 Issue No. 40-

NEWS UPDATES

 

Balitang Interest on Capital and Patronage Refund (ICPR) 2017 operation

Nais po naming ipaalam sa lahat na ang Interest on Capital at Patronage refund ay available na mula Marso 13, 2018.  Ang  interest on Capital natin ngayon ay nasa 7.64 % at ang ating Patronage  Refund ay 12.28%.  Maaari na kayong magwithdraw kung kayo ay MIGS at may mahigit na  one hundred thousand ang inyong share capital.  Ang mapupuntahan ng  inyong ICPR ay ayon sa sumusunod na pamamaraan:
 1. NHCP kung hindi pa kayo bayad sa contribution.
 2. NMSB kung kulang na ang pondo
 3. Loan kung may arrears/Fines and charges
 4. Share Capital/Saving Deposit kung walang problema sa lahat ng nakasaad sa 1-3, ayon sa nakasaad na batayan sa ibaba:
 Share Capital Saan nakalagay ang ICPR

1,500-14,999

15,000- 99,999

100,000 up

100% share Capital

50%SC 50% Saving

100% Saving Deposit

Note:
Kung ang kasapi ay may Past Due Account (PDL) at iba pang bayarin, ang sumusunod ang paglalagyan:
 1. Loan Gurantee Fund Payables
 2. Fines and Charges
 3. Co-maker Deduction.

Sinisikap nating makagawa ng mga kaparaanan upang makadalo kayo sa ating 42nd General Assembly kaya’t sa kabila ng pagkukulang sa pondo sa NMSB at NHCP kung kayang punuan ng ICPR ay ginagawa ng management. Hinihiling po namin ang inyong malawak na pag-unawa. Kita kita po tayo sa ating Pangkalahatang Pagpupulong.PAANYAYA at PAALALA

Para po sa paghahanda ng ating General Assembly, narito ang mga sumusunod na schedule para sa kaalaman ng lahat

March 6, 2018

Cut off ng Member in Good standing para makadalo sa General Assembly. Hinihiling na kung may kakulangan sa NMSB, NHCP, Share Capital at utang, dapat mabayaran sa nasabing date. 2017 members cut-off date of MIGS – December 29, 2017

March. 13-15, 2018

Pre-Registration date sa lahat ng opisina. Tanging ang MIGS lamang ang pwedeng magparehistro nang maaga upang maiwasan ang mahabang pila sa General Assembly

March 17, 2018

General Assembly na magsisimula ng alas 9 ng umaga. Mahalagang makadalo ng maaga sapagkat nag-imbita tayo ng mga speakers na higit na makakadagdag sa ating kaalaman.

Sa mga nag-seminar na kulang pa ang requirements, mangyari lamang na ipasa ito upang makuha ang inyong passbook. Magsadya lamang sa EDCOM, 5th floor, Main Office at hanapin si Ms. Ruby o Mr. Jhao.


Mahalagang Anunsyo

Maaari na pong kunin ang inyong “SHARE CAPITAL CERTIFICATE”. Ito ay sertipiko ng inyong sosyo kapital sa ating kooperatiba. Mahalagang ingatan natin ito dahil atin ito.
Magtungo sa ground floor, Allied Services Department at hanapin si Ms. Joy o Mr. Ian para sa iba pang katanungan.

SOCIAL SECURITY SYSTEM

Ang NOVADECI ay partner agent na ng SSS. Sa ating mga kamay-ari na nahinto at nais ipagpatuloy ang kanilang paghuhulog, ay atin na pong tinatanggap. Magsadya lamang po sa ground floor, Allied Services Department para sa inyong mga katanungan.
Sa mga kamay-ari na nais maging miyembro ng SSS, tumatanggap din po tayo ng aplikasyon edad 18-60 years old.

Rice

Patuloy po nating tangkilikin ang ating coop rice. ang ating mga bigas ay available sa packaging: 2kls, 5kls at 25kls. Varieties: Well milled rice, Sinandomeng, Super Angelica, IR-64 (Premium graded) at Jasmine sa mababang halaga. “Natulungan na natin ang ating mga magsasaka, natangkilik pa natin ang serbisyo ng ating kooperatiba.”

NOVADECI MEMBERS SOCIAL BENEFIT (NMSB)

Paano sumali sa NMSB (Abuluyan)

 • Dapat may P 1,500.00 o higit pang share capital
 • P 400.00 ang initial deposit

Mga benepisyo

 • Gabay sa katandaan o Pension
 • Advance partial benefit
 • Disability pension
 • Financial assistance for terminally ill
 • Death benefit – Maximum na halaga ng benepisyo P 250,000.00
 • Patuloy na i-update ang ating mga NMSB (Abuluyan) fund upang maiwasan ang pagkakaantala ng pagbibigay ng benepisyo sa NMSB.
 • 20 years lang mag-aabuloy at maging exempted na.
Para sa anumang katanungan o paglilinaw, magsadya lamang sa ating opisina, Allied Services Department (ground floor) o di kaya’y tumawag sa 576-2667 loc. 102 at hanapin si Ms. Meanne.


Maligayang Buwan ng Kababaihan

Ang Buwan ng Marso ay pagdiriwang ng buong mundo bilang buwan ng kababaihan. Panahon na upang pasalamatan natin ang ating mga kababaihan sa  naging papel nito sa  pagpapalago ng ating  samahan.  Nais nating kilalanin ang naging papel ng kababaihan sa NOVADECI at sa ating bayan. Marami sa atin ay nagbigay ng buong pagtitiwala sa NOVADECI dahil naging kasangga natin ito sa pagharap sa buhay. Sa tuwing nangangailangan tayo ng pandagdag puhunan, tumatakbo tayo sa ating kooperatiba sa tuwing kulang ang naipon natin para sa matrikula ng ating mga anak, NOVADECI ang ating kaagapay.  Kaya’t mahalaga sa atin ang samahang ito.
Bilang pagpapahalaga sa ating mga kababaihan nais naming kayong handugan ng libreng Pulse Tron, libreng papsmear at urinalysis sa darating na Marso 8, 2018. Magsadya lang po sa ating clinic.
Upang maging mulat tayo sa ating karapatan, ang RA 9262 o anti VAWC ay ating tatalakayin sa ating General Assembly upang mabigyan tayo ng kaalaman kung paano natin ipagtatanggol ang ating sarili sa karahasan at pang-aabuso sa loob at labas ng tahanan.
Sabi nga sa kanta ng inang laya, ang kababaihan ay kalahati ng buhay kung ika’y wala, saan ang buhay ipupunla. Kaya’t pagtulungan natin ang isang mapayapang buhay sa loob ng ating mga pamilya. Babae dapat happy ka. Mahalin ang sarili upang lalo pa tayong makapagbahagi ng pagmamahal sa kapwa.
Mabuhay ang kababaihan!


 

PANALANGIN

Aming Amang mapagmahal, sinasamba at dinadakila namin ang iyong pangalan. Lubos ang aming pasasalamat sa biyaya mo at gabay sa bawat araw ng aming buhay. Kami rin po ay humihingi ng kapatawaran sa mga bagay na aming nagawa na hindi naging kalugud-lugod sa iyong harapan. Ama, ang aming dalangin ay iyong gabayan ang aming kooperatiba, ang NOVADECI, lahat ng kasapi at ang lahat nang pamunuan nito. Pagbuklurin kami ng pag-ibig na nagmumula sa iyo at maghari ang malasakit sa bawat isa. Ingatan mo po kami, ilayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming samo’t dalangin sa pangalan ni Hesus.

Amen

Posted in Uncategorized by Edison Bacarisas