News Gram: February 2018

February 19, 2018

-February, 2018 Issue No. 39-

NEWS UPDATES

Bilang pagpapahalaga sa buwan ng mga puso, ang ating samahan ay magkakaloob ng mga sumusunod

PROMO sa Electrocardiogram (ECG) 50% discount na ipagkakaloob sa lahat ng kasapi sa buong buwan ng Pebrero.

 

MEMBERSHIP PROMO ay sa FEBRUARY 16, 2018, 9am-12nn ang seminar, walang membership fee at seminar fee sa araw na ito. Ang tanging babayaran lamang ay halagang P2,500.00, makakatipid kayo ng P530.00.

 

NHCP PROMO Walang enrollment fee sa mga nais mag-enroll sa NHCP sa lahat ng kasapi sa buong buwan ng Pebrero. Halina’t samantalahin natin ang promo sa buwan ng mga puso.

 

MALIGAYANG BUWAN NG MGA PUSO!

  

PAANYAYA at PAALALA

Para po sa paghahanda ng ating General Assembly, narito ang mga sumusunod na schedule para sa kaalaman ng lahat

 

Feb. 3, 2018 Ownership Meeting sa Caloocan Branch gaganapin sa covered court ng Libis, Camarin. Sa hindi nakadalo sa QC ay pwedeng dumalo sa nasabing araw

 

March 6, 2018 Cut off ng Member in Good standing para makadalo sa General Assembly. Hinihiling na kung may kakulangan sa NMSB, NHCP, Share Capital at utang dapat mabayaran sa nasabing date.

 

March. 13-15, 2018 Pre-Registration date sa lahat ng opisina. Tanging ang MIGS lamang ang pwedeng magparehistro nang maaga upang maiwasan ang mahabang pila sa General Assembly

March 17, 2018 General Assembly na magsisimula ng alas 9 ng umaga. Mahalagang makadalo ng maaga sapagkat nag-imbita tayo ng mga speakers na higit na makakadagdag sa ating kaalaman.

  

KAHULUGAN AT PANANAGUTAN NG MEMBER IN GOOD STANDING O MIGS

Ang kasapi na nasa mahusay na katayuan o MIGS ay ang mga:
1. Hindi nagpabaya sa pagbabayad ng nakaatas na Share Capital sa halagang P1,500.00 kada taon nang patuloy batay sa tagal ng pagiging kasapi.
2. Walang Past Due Loans (PDL) sa kahit anong uri ng pagkakautang (ang umiiral na utang ay hindi  lumalagpas sa pinapahintulutang palugit nang pagbabayad)
3. Dumalo sa huling pangkalahatang pagpupulong (GA)
4. Nakilahok sa eleksyon sa pangkalahatang pagpupulong
5. Dumalo sa pagrepaso ng mga patakaran, pag-aaral /pagsasanay sa gawaing pag kooperatiba o           anumang aktibidades sa pagpapalago ng kaalaman bilang kasapi (talakayan, balik-aral, sectoral meeting, ownership forum)
6. Kasali sa mga serbisyo ng kooperatiba tulad ng:
a. NHCP
b. NMSB
c. NMAS-Alalay Savings
d. Multi-purpose Share Capital sa minimum na halagang P500.00


NOVADECI HEALTH CARE PROGRAM (NHCP)

 

 1. SINO ANG PWEDENG MAGING KASAPI? KASAPING MAY 1,500.00 SHARE CAPITAL
 2. NHCP BENEFITS
  1. 1 year Free Consultation
  2. Discount sa Laboratory Test
  3. Hospitalization Benefits
  4. Annual Physical Exam (APE)
  5. Maternity Benefit
 3. Kung may Health Card o HMO ay pwede pang mag-claim sa NHCP
 4. Kailangang may 24 hours Confinement para maka-avail ng Hospitalization Benefit

HEALTH CARE PLAN OPTIONS

PREMIUMAnnual Physical ExamHospitalization Benefit

600.00

1,000.00

1,500.00

 

FBS & Urinalysis

Complete Lab Test

Complete Lab Test

 

P10,000.00 Maximum

P10,000.00 Maximum

P15,000.00 Maximum +

P5,000.00 Accident Insurance (upon death)

* Ang iba pang detalye sa pagpapatupad ng NOVADECI Healthcare Program ay batay sa umiiral na NHCP policy

Para sa ibang katanungan, magsadya o tumawag lamang sa telepono bilang 576-2667 local 103 at makipag-ugnayan kay Ms. Myrna o Ms. Brigette 

HR CORNER
NOVALICHES DEVELOPMENT COOPERATIVE is in  need of the  following positions:
• REGISTERED MEDICAL TECHNOLOGIST
• MARKETING AND RESEARCH STAFF
Interested applicants may submit their updated resume to Human Resources Department 5th Floor and look for Ms. Kathleen Casupanan


COOP ASSURANCE CENTER
Magandang Balita!
Patuloy pa rin po ang ating kooperatiba sa paghahandog ng Accident Life Insurance (GADDDI FUSA) at Non-Life Insurance (Fire Insurance, TPL at Comprehensive Car Insurance)  na kung saan ang layunin nito ay  para maprotektahan ang buhay ng tao at protektahan ang mga pag-aari tulad ng bahay, sasakyan, at kagamitan.
PAGWAWASTO: UKOL SA NAKARAANG ISYU NOONG 
BUWAN NG ENERO
LIFE INSURANCE                                                           BENEPISYO
*GADDDI FUSSA                         P1,000.00            300,000.00 (death due to accident)
*GADDDI                                          P230.00                50,000.00 (death due to accident)
Para sa karagdagang proteksyon sa atin, sa ating pamilya at sa ating mga ari-arian, ang ating kooperatiba ay naghahandog ng panibagong Insurance, ang COOP AKSI na kung saan ang layunin nito ay maproteksyunan ang bawat indibidwal na makakaranas ng aksidente sa labas man o loob ng ating pinagtatrabahuhan o bahay o maging sa ating paglalakbay. Narito po ang Coverage ng COOP Aksi:
COVERAGEBRONZESILVERGOLD

Accidental Death, Disablement,

Dismemberment

20,00050,000100,000
Unprovoked Murder & Assault10,00020,00050,000
Accident Medical Reimbursement2,0005,00010,000

Hospital Income Rider due to accident

(max of 7 days per policy year)

100 / day200 / day300 / day
ANNUAL PREMIUMP100.00P185.00P330.00

AGE ELIGIBILITY: 18 to 69 years old

Para po sa inyong mga katanungan, magtungo po sa ating opisina sa Ground Floor Main Office at hanapin si Ms. PIA at Ms. LEZEIL sa Caloocan-NOVADECI Camarin Branch.

  

MEDICAL CORNER

MEDICAL SERVICES SCHEDULE
MAIN OFFICE – Monday to Saturday
•Laboratory Services – 7am to 5pm
• Pharmacy Services – 7am to 6pm
• Pulse Tron Services – 8am to 5pm
• NHCP APE Services – 7am to 10am
• Radiology Services – 8am to 5pm


PULSE TRON SS-2000

Ito ay isang medical equipment na nagpoproduce ng pulse wave frequency. Ang ating paa ay may 7,200 nerves o ugat at reflex points. Sa pamamagitan nito ang function ng nerves ay unti-unting binubuhay, pinapaganda ang daloy ng dugo at pinalalakas ang ating mahihinang muscles. Ito rin ay nagpapagaling ng mga chronic at acute na sakit gaya ng diabetes, high blood at iba pa. Sa mga walang karamdaman ay maganda rin ito para makaiwas na po tayo sa mga sakit. “PREVENTION IS BETTER THAN CURE”. Best health and happy life sa lahat.

  

ANG BUWAN NG PEBRERO AY PHILIPPINE HEART MONTH

Please be careful with your one and only heart. Take a dose of walkathons, seek for ECGs, eat the right food, avoid alcohol, manage stress and of course, quit smoking.

  

Sampung Utos ng Senior Citizen

1. Harapin at tanggapin natin na tayo ay tumatanda na, at dapat alam natin ang ating mga limitasyon.
2. Ituon ang sarili sa pagmamahal sa kapwa. Huwag ituon ang sarili sa pangangalap ng mga materyal na bagay
3. Gamitin ang naipong pera. Kung kaya pa naman, gamitin ito sa paglalakbay, pagbibiyahe at pagliliwaliw. May mga pagkakataong ang naiwan o naipong pera ay nagiging mitsa o sanhi ng sigalot o pag-aaway ng mga anak kapag pumanaw na ang kanilang mga  magulang.
4. Mamuhay sa pangkasalukuyan hindi kahapon o sa hinaharap. Ang nakalipas ay wala na at di na puwedeng balikan samantalang ang panghinaharap ay maaaring hindi na abutin.
5. Lingapin, mahalin at maging Masaya sa pagkalinga sa mga apo subalit magkaroon ng limitasyon sa pag-aalaga sa kanila sapagkat wala na kayong obligasyong moral sa kanila. Natapos na ang inyong obligasyon sa pagpapalaki sa inyong mga anak.
6. Matutong tanggapin ang iyong pisikal na kahinaan, mga sakit, karamdaman at maging mga pisikal na sakit na kaakibat sa iyong pagtanda. Masayang tanggapin ang anumang karamdaman na iyong nararanasan sa kasalukuyan.
7. Maging Masaya at kontento sa anumang iyong tinatamasa sa kasalukuyan. Tumigil na sa matinding paghahanap buhay sa pagnanais na makamtan pa ang hindi pa nakukuha. Ito ay maaaring huli na.
8. Matutong maging Masaya sa pamumuhay sa piling ng iyong mga mahal sa buhay kabilang na ang iyong asawa, mga anak, apo at mga kaibigan.
9. Matutong magpatawad at tumanggap ng kapatawaran. Patawarin ang sarili at lahat ng taong sa iyo’y nagkasala. Mamuhay ng may kapayapaan ang isipan at kaluluwa.
10. Huwag matakot sa kamatayan sapagkat ito ay parte ng buhay. Ang kamatayan ang simula ng tunay at bagong buhay sa kabila. Kayat laging maging handa sa pagdating nito.


PANALANGIN
Panginoong Hesukristo pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa regalong buhay na pinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Idulot mo pong dalhin namin ang iyong biyaya, kapayapaan at kaayusan sa lugar na ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga kakayahang kaloob mo po sa amin. Ipinapangako po namin na gagamitin namin ang mga ito nang maayos ayon sa iyong kalooban. Pagkalooban mo po kami ng lakas at sipag. Pagpalain mo po ang gawa ng aming mga kamay. Basbasan mo po ang aming mga binabalak at ang mga gawaing inaatang sa amin upang ang lahat ng ito’y maging karapat dapat bilang pagpupuri sa iyong kabutihan. Turuan mo po kaming maging kalugod-lugod at mahinahon sa lahat ng aming pakikipag-ugnayan sa aming kapwa kamanggagawa at kapwa kamay-ari. Turuan mo po kaming maisantabi namin ang aming sarili at sa tuwina’y laging isipin ang kapakanan ng aming kapwa. Ang lahat ng ito’y hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak na si Hesukristong aming Panginoon.
Amen

Posted in Uncategorized by Edison Bacarisas