News Gram: April 2018

April 19, 2018

-April, 2018 Issue No. 41-

NEWS UPDATES

PREFERRED SHARE

Ang Preferred Share ay nagsimula na. Tumatanggap na tayo ng inyong mga deposito para dito. Layunin nito na mapaghandaan natin ang ating retirement o pagtanda. Sinisikap ng ating samahan na mabigyan kayo ng mga kaparaanan upang maging isang malayang tao sa hinaharap. Ang patuloy na pagsisikap natin habang tayo ay malakas pa ay isang sandigan ng tagumpay, ngunit kailangan natin magkaroon ng mga mekanismo na ang ating mga pinaghirapan ay hindi mapupunta sa wala. Ang NOVADECI ay patuloy na nagbibigay ng pag-aaral upang magkaroon tayo ng tamang pamamahala sa ating kabuhayan. Kasama sa ating pangarap na maging handa tayo sa anumang pagsubok ng buhay. Magagawa lamang natin ito kung patuloy natin lilinangin ang ating mga sarili. Sana sa ating pagtanda hindi tayo labis na nag-aalala sa ating araw-araw na pangangailan kaya’t atin itong paghandaan. Ang programang preferred share ang inihanda ng NOVADECI para dito. Para sa anumang katanungan maaari kayong makipag-usap sa mga satellites head at branch manager.PAALALA

PATULOY PO ANG PAMAMAHAGI NG “SHARE CAPITAL CERTIFICATE” PARA SA LAHAT NG KASAPI.  ITO AY SERTIPIKO NA KATUMBAS NG INYONG SOSYO KAPITAL AT NANGANGAHULUGAN NG PAGIGING KAMAY-ARI NATIN SA ATING KOOPERATIBA.
MAGTUNGO LAMANG PO SA GROUND FLR. ALLIED DEPT AT HANAPIN SI MR. IAN CONEJAR PARA SA IBA PANG KATANUNGAN.


SOCIAL SECURITY SYSTEM

Ang NOVADECI ay partner agent na ng SSS. Sa ating mga kamay-ari na nahinto at nais ipagpatuloy ang kanilang paghuhulog, ay atin na pong tinatanggap. Magsadya lamang po sa ground floor, Allied Services Department para sa inyong mga katanungan.

Sa mga kamay-ari na nais maging miyembro ng SSS, tumatanggap din po tayo ng aplikasyon edad 18-60 years old.

Rice

Patuloy po nating tangkilikin ang ating coop rice. ang ating mga bigas ay available sa packaging: 2kls, 5kls at 25kls. Varieties: Well milled rice, Sinandomeng, Super Angelica, IR-64 (Premium graded) at Jasmine sa mababang halaga. “Natulungan na natin ang ating mga magsasaka, natangkilik pa natin ang serbisyo ng ating kooperatiba.”NOVADECI MEMBERS SOCIAL BENEFIT (NMSB)

Patuloy po nating i-update ang ating pondo sa Damayan upang hindi maantala ang pagkakaloob ng benepisyong pandamayan. Maaaring mag-inquire sa ating opisina para malaman ang balanse sa Damayan sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono 576-2667 loc. 102 o cellphone 09338673773 (Allied Department). Kung nagkaroon naman po ng pagbabago sa inyong mga contact numbers ay agad ipagbigay-alam sa ating opisina upang ma-update ang inyong record.MAHALAGANG ANUNSYO PATUNGKOL SA NHCP (PROGRAMANG PANGKALUSUGAN)

ALAM NYO BA NA MAY TATLONG OPSYON NG PAGBABAYAD NG NHCP? TATLONG PARAAN NG PAG-BAYAYAD NG TAUNANG PREMIUM

OPTION 1 – P600.00

-LIBRENG KONSULTASYON
-HOSPITAL BENEFIT OF MAXIMUM OF (P2,500.00 – 10,000.00)
 sakop ang mga kaukulang dependents
-LIBRENG LABORATORY EXAM makalipas ang
 (1) TAON (Kapalit ng hindi paggamit ng
hospitalization benefit)
-FREE FBS
-Urinalysis
-MATERNITY BENEFIT (1)taon ng Kasapi ng NHCP

OPTION 2 – P1,000.00

-LIBRENG KONSULTASYON
-HOSPITAL BENEFIT OF MAXIMUM OF (P2,500.00 – 10,000.00)
 sakop ang mga kaukulang dependents
-LIBRENG LABORATORY EXAM makalipas ang
 (1) TAON (Kapalit ng hindi paggamit ng
hospitalization benefit)
-Complete laboratory test
-MATERNITY BENEFIT (1)taon ng Kasapi ng NHCP

OPTION 3 – P1,500.00

-LIBRENG KONSULTASYON
-HOSPITAL BENEFIT OF MAXIMUM OF (P3,750.00 – 15,000.00)
 sakop ang mga kaukulang dependents
-LIBRENG LABORATORY EXAM makalipas ang
 (1) TAON (Kapalit ng hindi paggamit ng
hospitalization benefit)
-Complete laboratory test
-MATERNITY BENEFIT (1)taon ng Kasapi ng NHCP
-P5,000.00 WORTH OF ACCIDENT INSURANCE (upon death)


Medical corner WORLD HEALTH MONTH

Ang buwan ng Abril ay itinalaga bilang World Health Month. Panatilihing malusog ang ating pangangatawan sa pamamagitan ng tamang pagkain at ehersisyo. Alamin din ang inyong Body Mass Index (BMI) na siyang nagsasabi kung kayo ay nasa tamang pangangatawan  sapagkat ang overweight ay maraming kaakibat na sakit katulad ng hypertension, diabetes, mataas na cholesterol at marami pang iba.
Ugaliin din  na gamitin ang inyong annual physical check-up na maaari ninyong ma-avail sa ating medical services sa loob ng dalawang (2) buwan matapos ang anniversary date ng inyong NHCP kung kayo ay hindi  nakagamit ng hospitalization claims.
Isang paalala mula sa NOVADECI medical services.

SINO SI MIGS? KILALA MO BA SI MIGS?

MIGS – ang ibig sabihin sa salitang Ingles ay “Member In Good Standing” sa Tagalog ay mabuting kasapi. Lahat tayong kasapi ng Novadeci ay inaasahan na MIGS o nasa mabuting katayuan bilang kasapi ng ating kooperatiba. Kaisa nga ba tayo sa pagiging isang MIGS member? Paano ba ang maging MIGS? Kung ikaw ay:

  1. Kasapi ng NMSB – nag-aambag sa panahon ng pagpanaw ng kapwa kasapi o kaanak ng kasapi
  2. Kasapi ng NHCP – bayad ng taunang premium pangkalusugan (600, 1000 o 1,500)
  3. Hindi nagpabaya sa lahat ng uri ng pagkakautang sa kooperatiba (walang Past due Loan).
  4. Dumalo at nakaboto sa huling pangkalahatang pagpupulong
  5. Naglalagak taun-taon ng Share capital  P1,500.00 o higit pa kada taon  ayon sa iyong kita.
  6. Mayroong Multi-Purpose Share Capital na hindi bababa ng P500.00
  7. Naging bahagi sa pagdalo sa pagrepaso ng mga patakaran, pag-aaral sa gawaing pang kooperatiba (talakayan, balik-aral,  sectoral meeting, ownership forum) para sa ikabubuti ng buong samahan.

Walang duda IKAW AY ISANG MIGS. Kaya’t hikayatin ang ating mga kakilala, Magtulungan tayo upang maging MIGS ang bawat isa. 

MAGANDANG BALITA!

Malugod po naming ibinabalita sa inyo na sa buwan ng Pebrero naabot na natin ang isang bilyon Share Capital. Ayon sa ating ulat sa Board of Directors, sa pagsasara ng libro sa buwan ng Pebrero, ang ating total Share Capital Contribution ay umabot na sa halagang 1,008,548,576. Salamat po sa inyong lahat dahil tayong mga kamay-ari ang bumubuo ng lahat ng ito. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat. Sinisikap po namin na ang paglagong ito ay madama ng bawa’t kamay-ari. Nawa’y patuloy tayong makalikha ng mga mekanismo paano natin naibabalik ang serbisyo sa lahat at walang maiiwanan. Inaanyayahan po namin kayo na patuloy na makipag-ugnayan sa ating opisina upang maghain ng mga panukala para sa ikagaganda ng lahat. Dahil ang NOVADECI ay isa sa mga pinupuntahan ng iba’t-ibang kooperatiba sa buong bansa upang unawain ang ating mga serbisyo. Sa tagumpay na ito, patuloy tayong nagbibigay inspirasyon sa kilusang kooperatiba. Muli, Salamat po sa inyong pagtitiwala.


Sa lahat po ng nais magbenta ng lupa sa NOVADECI , Kailangan po na magsubmit ng offer to sell upang maging bahagi ng Agenda sa meeting ng Board of Directors. Maaari pong isumite sa General Manager’s Office anumang araw maliban sa linggo at holidays.


PARA PO SA MGA KATANUNGAN NA HINDI NASAGOT NOONG GENERAL ASSEMBLY, MANGYARING MAGSADYA SA OPISINA O MAG-EMAIL SA NOVADECI1976@NOVADECI.COM UPANG PERSONAL NA MASAGOT NG TAGAPAMAHALA AT PAMUNUAN.


PANALANGIN

Panginoong Hesus pinupuri at sinasamba ka namin sa inyong kabutihan, dakila at banal ang inyong pangalan marapat kang sambahin at pasalamatan. Salamat panginoon sa pag-ibig at kabutihan mo na di magmamaliw. Humihingi din po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at igawad sa bawat isa ang biyaya at habag mo. Tangi po naming dalangin ang inyo po kaming gabayan at pagpalain sa aming buhay sa araw-araw maging ang aming kooperatiba at bawat kasapi nito. Bigyan mo kami ng pusong mapagkumbaba at pusong matulungin sa aming kapwa. Maraming salamat aming Panginoon. Ito ang aming samo’t dalangin sa pangalan ni Hesus,

Amen.


Mga Kamay-Ari… Ang pamunuan at management ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa ating 42nd Annual General Assembly at pakikiisa sa paghalal sa ating pamunuan. Nawa’ymagpatuloy pa ang pakikilahok ng bawat isa sa lahat ng gawain ng ating kooperatiba, tungo sa pag-unlad! Muli, Maraming Salamat sa inyong lahat!

Posted in Uncategorized by Edison Bacarisas