OWNERSHIP MEETING 2023

Event Start Date:
February 19, 2023
Event End Date:
February 21, 2023
Event Venue:
Novadeci Convention Center
Mga kasapi, tayo muli ay magkakaroon ng OWNERSHIP MEETING 2023! Ito ay gaganapin sa ating NOVADECI Convention Center sa February 19-21, 2023 na may dalawang session (morning & afternoon).
Ang lahat ng miyembro, anuman ang katayuan sa kasapian, ay imbitado sa aktibidad na ito upang malaman at maiparating sa bawat isa ang mga report at kaganapan sa ating organisasyon sa buong taon ng 2022. Magpa rehistro ng iyong pagdalo sa link na ito:
Paalala: ISANG BESES lamang kailangan dumalo ang bawat kasapi sa aktibidad na ito.