VIRTUAL MEMBERSHIP ORIENTATION

Event Start Date:
December 18, 2022
Event End Date:
December 18, 2022
Event Venue:
9 A.M. VIA ZOOM

Nais mo maging miyembro ng koop ngunit may agam-agam ka pa?

Tara at ipapakilala namin sa iyo kung sino si NOVADECI at anu-ano ang mga pribilehiyo ng isang koop member!

Sali na at makinig sa VIRTUAL ORIENTATION na mangyayari tuwing Lingo ng umaga, simula December 18, 2022!

(Paalala: Isa sa mga requirement upang maging REGULAR na kasapi ay ang dumalo ng Pre-Membership Education Seminar o PMES)

 

Zoom ID: 840 5169 9844
Passcode: novadeci46