Archive: Events

June 4, 2019

Posted in News Gram by jojo
May 11, 2019

Posted in News Gram by jojo
April 4, 2019

 

Posted in News Gram by jojo
April 4, 2019

Posted in News Gram by jojo
February 20, 2019

Posted in News Gram by jojo
February 16, 2019

Posted in News Gram by jojo
November 3, 2018

HUMAN RESOURCE DEPARTMENT

Career Opportunity!

Posted in Career Opportunity by jojo
April 19, 2018

-April, 2018 Issue No. 41-

NEWS UPDATES

PREFERRED SHARE

Ang Preferred Share ay nagsimula na. Tumatanggap na tayo ng inyong mga deposito para dito. Layunin nito na mapaghandaan natin ang ating retirement o pagtanda. Sinisikap ng ating samahan na mabigyan kayo ng mga kaparaanan upang maging isang malayang tao sa hinaharap. Ang patuloy na pagsisikap natin habang tayo ay malakas pa ay isang sandigan ng tagumpay, ngunit kailangan natin magkaroon ng mga mekanismo na ang ating mga pinaghirapan ay hindi mapupunta sa wala. Ang NOVADECI ay patuloy na nagbibigay ng pag-aaral upang magkaroon tayo ng tamang pamamahala sa ating kabuhayan. Kasama sa ating pangarap na maging handa tayo sa anumang pagsubok ng buhay. Magagawa lamang natin ito kung patuloy natin lilinangin ang ating mga sarili. Sana sa ating pagtanda hindi tayo labis na nag-aalala sa ating araw-araw na pangangailan kaya’t atin itong paghandaan. Ang programang preferred share ang inihanda ng NOVADECI para dito. Para sa anumang katanungan maaari kayong makipag-usap sa mga satellites head at branch manager.PAALALA

PATULOY PO ANG PAMAMAHAGI NG “SHARE CAPITAL CERTIFICATE” PARA SA LAHAT NG KASAPI.  ITO AY SERTIPIKO NA KATUMBAS NG INYONG SOSYO KAPITAL AT NANGANGAHULUGAN NG PAGIGING KAMAY-ARI NATIN SA ATING KOOPERATIBA.
MAGTUNGO LAMANG PO SA GROUND FLR. ALLIED DEPT AT HANAPIN SI MR. IAN CONEJAR PARA SA IBA PANG KATANUNGAN.


SOCIAL SECURITY SYSTEM

Ang NOVADECI ay partner agent na ng SSS. Sa ating mga kamay-ari na nahinto at nais ipagpatuloy ang kanilang paghuhulog, ay atin na pong tinatanggap. Magsadya lamang po sa ground floor, Allied Services Department para sa inyong mga katanungan.

Sa mga kamay-ari na nais maging miyembro ng SSS, tumatanggap din po tayo ng aplikasyon edad 18-60 years old.

Rice

Patuloy po nating tangkilikin ang ating coop rice. ang ating mga bigas ay available sa packaging: 2kls, 5kls at 25kls. Varieties: Well milled rice, Sinandomeng, Super Angelica, IR-64 (Premium graded) at Jasmine sa mababang halaga. “Natulungan na natin ang ating mga magsasaka, natangkilik pa natin ang serbisyo ng ating kooperatiba.”NOVADECI MEMBERS SOCIAL BENEFIT (NMSB)

Patuloy po nating i-update ang ating pondo sa Damayan upang hindi maantala ang pagkakaloob ng benepisyong pandamayan. Maaaring mag-inquire sa ating opisina para malaman ang balanse sa Damayan sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono 576-2667 loc. 102 o cellphone 09338673773 (Allied Department). Kung nagkaroon naman po ng pagbabago sa inyong mga contact numbers ay agad ipagbigay-alam sa ating opisina upang ma-update ang inyong record.MAHALAGANG ANUNSYO PATUNGKOL SA NHCP (PROGRAMANG PANGKALUSUGAN)

ALAM NYO BA NA MAY TATLONG OPSYON NG PAGBABAYAD NG NHCP? TATLONG PARAAN NG PAG-BAYAYAD NG TAUNANG PREMIUM

OPTION 1 – P600.00

-LIBRENG KONSULTASYON
-HOSPITAL BENEFIT OF MAXIMUM OF (P2,500.00 – 10,000.00)
 sakop ang mga kaukulang dependents
-LIBRENG LABORATORY EXAM makalipas ang
 (1) TAON (Kapalit ng hindi paggamit ng
hospitalization benefit)
-FREE FBS
-Urinalysis
-MATERNITY BENEFIT (1)taon ng Kasapi ng NHCP

OPTION 2 – P1,000.00

-LIBRENG KONSULTASYON
-HOSPITAL BENEFIT OF MAXIMUM OF (P2,500.00 – 10,000.00)
 sakop ang mga kaukulang dependents
-LIBRENG LABORATORY EXAM makalipas ang
 (1) TAON (Kapalit ng hindi paggamit ng
hospitalization benefit)
-Complete laboratory test
-MATERNITY BENEFIT (1)taon ng Kasapi ng NHCP

OPTION 3 – P1,500.00

-LIBRENG KONSULTASYON
-HOSPITAL BENEFIT OF MAXIMUM OF (P3,750.00 – 15,000.00)
 sakop ang mga kaukulang dependents
-LIBRENG LABORATORY EXAM makalipas ang
 (1) TAON (Kapalit ng hindi paggamit ng
hospitalization benefit)
-Complete laboratory test
-MATERNITY BENEFIT (1)taon ng Kasapi ng NHCP
-P5,000.00 WORTH OF ACCIDENT INSURANCE (upon death)


Medical corner WORLD HEALTH MONTH

Ang buwan ng Abril ay itinalaga bilang World Health Month. Panatilihing malusog ang ating pangangatawan sa pamamagitan ng tamang pagkain at ehersisyo. Alamin din ang inyong Body Mass Index (BMI) na siyang nagsasabi kung kayo ay nasa tamang pangangatawan  sapagkat ang overweight ay maraming kaakibat na sakit katulad ng hypertension, diabetes, mataas na cholesterol at marami pang iba.
Ugaliin din  na gamitin ang inyong annual physical check-up na maaari ninyong ma-avail sa ating medical services sa loob ng dalawang (2) buwan matapos ang anniversary date ng inyong NHCP kung kayo ay hindi  nakagamit ng hospitalization claims.
Isang paalala mula sa NOVADECI medical services.

SINO SI MIGS? KILALA MO BA SI MIGS?

MIGS – ang ibig sabihin sa salitang Ingles ay “Member In Good Standing” sa Tagalog ay mabuting kasapi. Lahat tayong kasapi ng Novadeci ay inaasahan na MIGS o nasa mabuting katayuan bilang kasapi ng ating kooperatiba. Kaisa nga ba tayo sa pagiging isang MIGS member? Paano ba ang maging MIGS? Kung ikaw ay:

 1. Kasapi ng NMSB – nag-aambag sa panahon ng pagpanaw ng kapwa kasapi o kaanak ng kasapi
 2. Kasapi ng NHCP – bayad ng taunang premium pangkalusugan (600, 1000 o 1,500)
 3. Hindi nagpabaya sa lahat ng uri ng pagkakautang sa kooperatiba (walang Past due Loan).
 4. Dumalo at nakaboto sa huling pangkalahatang pagpupulong
 5. Naglalagak taun-taon ng Share capital  P1,500.00 o higit pa kada taon  ayon sa iyong kita.
 6. Mayroong Multi-Purpose Share Capital na hindi bababa ng P500.00
 7. Naging bahagi sa pagdalo sa pagrepaso ng mga patakaran, pag-aaral sa gawaing pang kooperatiba (talakayan, balik-aral,  sectoral meeting, ownership forum) para sa ikabubuti ng buong samahan.

Walang duda IKAW AY ISANG MIGS. Kaya’t hikayatin ang ating mga kakilala, Magtulungan tayo upang maging MIGS ang bawat isa. 

MAGANDANG BALITA!

Malugod po naming ibinabalita sa inyo na sa buwan ng Pebrero naabot na natin ang isang bilyon Share Capital. Ayon sa ating ulat sa Board of Directors, sa pagsasara ng libro sa buwan ng Pebrero, ang ating total Share Capital Contribution ay umabot na sa halagang 1,008,548,576. Salamat po sa inyong lahat dahil tayong mga kamay-ari ang bumubuo ng lahat ng ito. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat. Sinisikap po namin na ang paglagong ito ay madama ng bawa’t kamay-ari. Nawa’y patuloy tayong makalikha ng mga mekanismo paano natin naibabalik ang serbisyo sa lahat at walang maiiwanan. Inaanyayahan po namin kayo na patuloy na makipag-ugnayan sa ating opisina upang maghain ng mga panukala para sa ikagaganda ng lahat. Dahil ang NOVADECI ay isa sa mga pinupuntahan ng iba’t-ibang kooperatiba sa buong bansa upang unawain ang ating mga serbisyo. Sa tagumpay na ito, patuloy tayong nagbibigay inspirasyon sa kilusang kooperatiba. Muli, Salamat po sa inyong pagtitiwala.


Sa lahat po ng nais magbenta ng lupa sa NOVADECI , Kailangan po na magsubmit ng offer to sell upang maging bahagi ng Agenda sa meeting ng Board of Directors. Maaari pong isumite sa General Manager’s Office anumang araw maliban sa linggo at holidays.


PARA PO SA MGA KATANUNGAN NA HINDI NASAGOT NOONG GENERAL ASSEMBLY, MANGYARING MAGSADYA SA OPISINA O MAG-EMAIL SA NOVADECI1976@NOVADECI.COM UPANG PERSONAL NA MASAGOT NG TAGAPAMAHALA AT PAMUNUAN.


PANALANGIN

Panginoong Hesus pinupuri at sinasamba ka namin sa inyong kabutihan, dakila at banal ang inyong pangalan marapat kang sambahin at pasalamatan. Salamat panginoon sa pag-ibig at kabutihan mo na di magmamaliw. Humihingi din po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at igawad sa bawat isa ang biyaya at habag mo. Tangi po naming dalangin ang inyo po kaming gabayan at pagpalain sa aming buhay sa araw-araw maging ang aming kooperatiba at bawat kasapi nito. Bigyan mo kami ng pusong mapagkumbaba at pusong matulungin sa aming kapwa. Maraming salamat aming Panginoon. Ito ang aming samo’t dalangin sa pangalan ni Hesus,

Amen.


Mga Kamay-Ari… Ang pamunuan at management ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pagdalo sa ating 42nd Annual General Assembly at pakikiisa sa paghalal sa ating pamunuan. Nawa’ymagpatuloy pa ang pakikilahok ng bawat isa sa lahat ng gawain ng ating kooperatiba, tungo sa pag-unlad! Muli, Maraming Salamat sa inyong lahat!

Posted in Uncategorized by Edison Bacarisas
April 19, 2018

-March, 2018 Issue No. 40-

NEWS UPDATES

 

Balitang Interest on Capital and Patronage Refund (ICPR) 2017 operation

Nais po naming ipaalam sa lahat na ang Interest on Capital at Patronage refund ay available na mula Marso 13, 2018.  Ang  interest on Capital natin ngayon ay nasa 7.64 % at ang ating Patronage  Refund ay 12.28%.  Maaari na kayong magwithdraw kung kayo ay MIGS at may mahigit na  one hundred thousand ang inyong share capital.  Ang mapupuntahan ng  inyong ICPR ay ayon sa sumusunod na pamamaraan:
 1. NHCP kung hindi pa kayo bayad sa contribution.
 2. NMSB kung kulang na ang pondo
 3. Loan kung may arrears/Fines and charges
 4. Share Capital/Saving Deposit kung walang problema sa lahat ng nakasaad sa 1-3, ayon sa nakasaad na batayan sa ibaba:
 Share Capital Saan nakalagay ang ICPR

1,500-14,999

15,000- 99,999

100,000 up

100% share Capital

50%SC 50% Saving

100% Saving Deposit

Note:
Kung ang kasapi ay may Past Due Account (PDL) at iba pang bayarin, ang sumusunod ang paglalagyan:
 1. Loan Gurantee Fund Payables
 2. Fines and Charges
 3. Co-maker Deduction.

Sinisikap nating makagawa ng mga kaparaanan upang makadalo kayo sa ating 42nd General Assembly kaya’t sa kabila ng pagkukulang sa pondo sa NMSB at NHCP kung kayang punuan ng ICPR ay ginagawa ng management. Hinihiling po namin ang inyong malawak na pag-unawa. Kita kita po tayo sa ating Pangkalahatang Pagpupulong.PAANYAYA at PAALALA

Para po sa paghahanda ng ating General Assembly, narito ang mga sumusunod na schedule para sa kaalaman ng lahat

March 6, 2018

Cut off ng Member in Good standing para makadalo sa General Assembly. Hinihiling na kung may kakulangan sa NMSB, NHCP, Share Capital at utang, dapat mabayaran sa nasabing date. 2017 members cut-off date of MIGS – December 29, 2017

March. 13-15, 2018

Pre-Registration date sa lahat ng opisina. Tanging ang MIGS lamang ang pwedeng magparehistro nang maaga upang maiwasan ang mahabang pila sa General Assembly

March 17, 2018

General Assembly na magsisimula ng alas 9 ng umaga. Mahalagang makadalo ng maaga sapagkat nag-imbita tayo ng mga speakers na higit na makakadagdag sa ating kaalaman.

Sa mga nag-seminar na kulang pa ang requirements, mangyari lamang na ipasa ito upang makuha ang inyong passbook. Magsadya lamang sa EDCOM, 5th floor, Main Office at hanapin si Ms. Ruby o Mr. Jhao.


Mahalagang Anunsyo

Maaari na pong kunin ang inyong “SHARE CAPITAL CERTIFICATE”. Ito ay sertipiko ng inyong sosyo kapital sa ating kooperatiba. Mahalagang ingatan natin ito dahil atin ito.
Magtungo sa ground floor, Allied Services Department at hanapin si Ms. Joy o Mr. Ian para sa iba pang katanungan.

SOCIAL SECURITY SYSTEM

Ang NOVADECI ay partner agent na ng SSS. Sa ating mga kamay-ari na nahinto at nais ipagpatuloy ang kanilang paghuhulog, ay atin na pong tinatanggap. Magsadya lamang po sa ground floor, Allied Services Department para sa inyong mga katanungan.
Sa mga kamay-ari na nais maging miyembro ng SSS, tumatanggap din po tayo ng aplikasyon edad 18-60 years old.

Rice

Patuloy po nating tangkilikin ang ating coop rice. ang ating mga bigas ay available sa packaging: 2kls, 5kls at 25kls. Varieties: Well milled rice, Sinandomeng, Super Angelica, IR-64 (Premium graded) at Jasmine sa mababang halaga. “Natulungan na natin ang ating mga magsasaka, natangkilik pa natin ang serbisyo ng ating kooperatiba.”

NOVADECI MEMBERS SOCIAL BENEFIT (NMSB)

Paano sumali sa NMSB (Abuluyan)

 • Dapat may P 1,500.00 o higit pang share capital
 • P 400.00 ang initial deposit

Mga benepisyo

 • Gabay sa katandaan o Pension
 • Advance partial benefit
 • Disability pension
 • Financial assistance for terminally ill
 • Death benefit – Maximum na halaga ng benepisyo P 250,000.00
 • Patuloy na i-update ang ating mga NMSB (Abuluyan) fund upang maiwasan ang pagkakaantala ng pagbibigay ng benepisyo sa NMSB.
 • 20 years lang mag-aabuloy at maging exempted na.
Para sa anumang katanungan o paglilinaw, magsadya lamang sa ating opisina, Allied Services Department (ground floor) o di kaya’y tumawag sa 576-2667 loc. 102 at hanapin si Ms. Meanne.


Maligayang Buwan ng Kababaihan

Ang Buwan ng Marso ay pagdiriwang ng buong mundo bilang buwan ng kababaihan. Panahon na upang pasalamatan natin ang ating mga kababaihan sa  naging papel nito sa  pagpapalago ng ating  samahan.  Nais nating kilalanin ang naging papel ng kababaihan sa NOVADECI at sa ating bayan. Marami sa atin ay nagbigay ng buong pagtitiwala sa NOVADECI dahil naging kasangga natin ito sa pagharap sa buhay. Sa tuwing nangangailangan tayo ng pandagdag puhunan, tumatakbo tayo sa ating kooperatiba sa tuwing kulang ang naipon natin para sa matrikula ng ating mga anak, NOVADECI ang ating kaagapay.  Kaya’t mahalaga sa atin ang samahang ito.
Bilang pagpapahalaga sa ating mga kababaihan nais naming kayong handugan ng libreng Pulse Tron, libreng papsmear at urinalysis sa darating na Marso 8, 2018. Magsadya lang po sa ating clinic.
Upang maging mulat tayo sa ating karapatan, ang RA 9262 o anti VAWC ay ating tatalakayin sa ating General Assembly upang mabigyan tayo ng kaalaman kung paano natin ipagtatanggol ang ating sarili sa karahasan at pang-aabuso sa loob at labas ng tahanan.
Sabi nga sa kanta ng inang laya, ang kababaihan ay kalahati ng buhay kung ika’y wala, saan ang buhay ipupunla. Kaya’t pagtulungan natin ang isang mapayapang buhay sa loob ng ating mga pamilya. Babae dapat happy ka. Mahalin ang sarili upang lalo pa tayong makapagbahagi ng pagmamahal sa kapwa.
Mabuhay ang kababaihan!


 

PANALANGIN

Aming Amang mapagmahal, sinasamba at dinadakila namin ang iyong pangalan. Lubos ang aming pasasalamat sa biyaya mo at gabay sa bawat araw ng aming buhay. Kami rin po ay humihingi ng kapatawaran sa mga bagay na aming nagawa na hindi naging kalugud-lugod sa iyong harapan. Ama, ang aming dalangin ay iyong gabayan ang aming kooperatiba, ang NOVADECI, lahat ng kasapi at ang lahat nang pamunuan nito. Pagbuklurin kami ng pag-ibig na nagmumula sa iyo at maghari ang malasakit sa bawat isa. Ingatan mo po kami, ilayo sa anumang kapahamakan. Maraming salamat Panginoon. Ang lahat ng ito ay aming samo’t dalangin sa pangalan ni Hesus.

Amen

Posted in Uncategorized by Edison Bacarisas
February 19, 2018

-February, 2018 Issue No. 39-

NEWS UPDATES

Bilang pagpapahalaga sa buwan ng mga puso, ang ating samahan ay magkakaloob ng mga sumusunod

PROMO sa Electrocardiogram (ECG) 50% discount na ipagkakaloob sa lahat ng kasapi sa buong buwan ng Pebrero.

 

MEMBERSHIP PROMO ay sa FEBRUARY 16, 2018, 9am-12nn ang seminar, walang membership fee at seminar fee sa araw na ito. Ang tanging babayaran lamang ay halagang P2,500.00, makakatipid kayo ng P530.00.

 

NHCP PROMO Walang enrollment fee sa mga nais mag-enroll sa NHCP sa lahat ng kasapi sa buong buwan ng Pebrero. Halina’t samantalahin natin ang promo sa buwan ng mga puso.

 

MALIGAYANG BUWAN NG MGA PUSO!

  

PAANYAYA at PAALALA

Para po sa paghahanda ng ating General Assembly, narito ang mga sumusunod na schedule para sa kaalaman ng lahat

 

Feb. 3, 2018 Ownership Meeting sa Caloocan Branch gaganapin sa covered court ng Libis, Camarin. Sa hindi nakadalo sa QC ay pwedeng dumalo sa nasabing araw

 

March 6, 2018 Cut off ng Member in Good standing para makadalo sa General Assembly. Hinihiling na kung may kakulangan sa NMSB, NHCP, Share Capital at utang dapat mabayaran sa nasabing date.

 

March. 13-15, 2018 Pre-Registration date sa lahat ng opisina. Tanging ang MIGS lamang ang pwedeng magparehistro nang maaga upang maiwasan ang mahabang pila sa General Assembly

March 17, 2018 General Assembly na magsisimula ng alas 9 ng umaga. Mahalagang makadalo ng maaga sapagkat nag-imbita tayo ng mga speakers na higit na makakadagdag sa ating kaalaman.

  

KAHULUGAN AT PANANAGUTAN NG MEMBER IN GOOD STANDING O MIGS

Ang kasapi na nasa mahusay na katayuan o MIGS ay ang mga:
1. Hindi nagpabaya sa pagbabayad ng nakaatas na Share Capital sa halagang P1,500.00 kada taon nang patuloy batay sa tagal ng pagiging kasapi.
2. Walang Past Due Loans (PDL) sa kahit anong uri ng pagkakautang (ang umiiral na utang ay hindi  lumalagpas sa pinapahintulutang palugit nang pagbabayad)
3. Dumalo sa huling pangkalahatang pagpupulong (GA)
4. Nakilahok sa eleksyon sa pangkalahatang pagpupulong
5. Dumalo sa pagrepaso ng mga patakaran, pag-aaral /pagsasanay sa gawaing pag kooperatiba o           anumang aktibidades sa pagpapalago ng kaalaman bilang kasapi (talakayan, balik-aral, sectoral meeting, ownership forum)
6. Kasali sa mga serbisyo ng kooperatiba tulad ng:
a. NHCP
b. NMSB
c. NMAS-Alalay Savings
d. Multi-purpose Share Capital sa minimum na halagang P500.00


NOVADECI HEALTH CARE PROGRAM (NHCP)

 

 1. SINO ANG PWEDENG MAGING KASAPI? KASAPING MAY 1,500.00 SHARE CAPITAL
 2. NHCP BENEFITS
  1. 1 year Free Consultation
  2. Discount sa Laboratory Test
  3. Hospitalization Benefits
  4. Annual Physical Exam (APE)
  5. Maternity Benefit
 3. Kung may Health Card o HMO ay pwede pang mag-claim sa NHCP
 4. Kailangang may 24 hours Confinement para maka-avail ng Hospitalization Benefit

HEALTH CARE PLAN OPTIONS

PREMIUMAnnual Physical ExamHospitalization Benefit

600.00

1,000.00

1,500.00

 

FBS & Urinalysis

Complete Lab Test

Complete Lab Test

 

P10,000.00 Maximum

P10,000.00 Maximum

P15,000.00 Maximum +

P5,000.00 Accident Insurance (upon death)

* Ang iba pang detalye sa pagpapatupad ng NOVADECI Healthcare Program ay batay sa umiiral na NHCP policy

Para sa ibang katanungan, magsadya o tumawag lamang sa telepono bilang 576-2667 local 103 at makipag-ugnayan kay Ms. Myrna o Ms. Brigette 

HR CORNER
NOVALICHES DEVELOPMENT COOPERATIVE is in  need of the  following positions:
• REGISTERED MEDICAL TECHNOLOGIST
• MARKETING AND RESEARCH STAFF
Interested applicants may submit their updated resume to Human Resources Department 5th Floor and look for Ms. Kathleen Casupanan


COOP ASSURANCE CENTER
Magandang Balita!
Patuloy pa rin po ang ating kooperatiba sa paghahandog ng Accident Life Insurance (GADDDI FUSA) at Non-Life Insurance (Fire Insurance, TPL at Comprehensive Car Insurance)  na kung saan ang layunin nito ay  para maprotektahan ang buhay ng tao at protektahan ang mga pag-aari tulad ng bahay, sasakyan, at kagamitan.
PAGWAWASTO: UKOL SA NAKARAANG ISYU NOONG 
BUWAN NG ENERO
LIFE INSURANCE                                                           BENEPISYO
*GADDDI FUSSA                         P1,000.00            300,000.00 (death due to accident)
*GADDDI                                          P230.00                50,000.00 (death due to accident)
Para sa karagdagang proteksyon sa atin, sa ating pamilya at sa ating mga ari-arian, ang ating kooperatiba ay naghahandog ng panibagong Insurance, ang COOP AKSI na kung saan ang layunin nito ay maproteksyunan ang bawat indibidwal na makakaranas ng aksidente sa labas man o loob ng ating pinagtatrabahuhan o bahay o maging sa ating paglalakbay. Narito po ang Coverage ng COOP Aksi:
COVERAGEBRONZESILVERGOLD

Accidental Death, Disablement,

Dismemberment

20,00050,000100,000
Unprovoked Murder & Assault10,00020,00050,000
Accident Medical Reimbursement2,0005,00010,000

Hospital Income Rider due to accident

(max of 7 days per policy year)

100 / day200 / day300 / day
ANNUAL PREMIUMP100.00P185.00P330.00

AGE ELIGIBILITY: 18 to 69 years old

Para po sa inyong mga katanungan, magtungo po sa ating opisina sa Ground Floor Main Office at hanapin si Ms. PIA at Ms. LEZEIL sa Caloocan-NOVADECI Camarin Branch.

  

MEDICAL CORNER

MEDICAL SERVICES SCHEDULE
MAIN OFFICE – Monday to Saturday
•Laboratory Services – 7am to 5pm
• Pharmacy Services – 7am to 6pm
• Pulse Tron Services – 8am to 5pm
• NHCP APE Services – 7am to 10am
• Radiology Services – 8am to 5pm


PULSE TRON SS-2000

Ito ay isang medical equipment na nagpoproduce ng pulse wave frequency. Ang ating paa ay may 7,200 nerves o ugat at reflex points. Sa pamamagitan nito ang function ng nerves ay unti-unting binubuhay, pinapaganda ang daloy ng dugo at pinalalakas ang ating mahihinang muscles. Ito rin ay nagpapagaling ng mga chronic at acute na sakit gaya ng diabetes, high blood at iba pa. Sa mga walang karamdaman ay maganda rin ito para makaiwas na po tayo sa mga sakit. “PREVENTION IS BETTER THAN CURE”. Best health and happy life sa lahat.

  

ANG BUWAN NG PEBRERO AY PHILIPPINE HEART MONTH

Please be careful with your one and only heart. Take a dose of walkathons, seek for ECGs, eat the right food, avoid alcohol, manage stress and of course, quit smoking.

  

Sampung Utos ng Senior Citizen

1. Harapin at tanggapin natin na tayo ay tumatanda na, at dapat alam natin ang ating mga limitasyon.
2. Ituon ang sarili sa pagmamahal sa kapwa. Huwag ituon ang sarili sa pangangalap ng mga materyal na bagay
3. Gamitin ang naipong pera. Kung kaya pa naman, gamitin ito sa paglalakbay, pagbibiyahe at pagliliwaliw. May mga pagkakataong ang naiwan o naipong pera ay nagiging mitsa o sanhi ng sigalot o pag-aaway ng mga anak kapag pumanaw na ang kanilang mga  magulang.
4. Mamuhay sa pangkasalukuyan hindi kahapon o sa hinaharap. Ang nakalipas ay wala na at di na puwedeng balikan samantalang ang panghinaharap ay maaaring hindi na abutin.
5. Lingapin, mahalin at maging Masaya sa pagkalinga sa mga apo subalit magkaroon ng limitasyon sa pag-aalaga sa kanila sapagkat wala na kayong obligasyong moral sa kanila. Natapos na ang inyong obligasyon sa pagpapalaki sa inyong mga anak.
6. Matutong tanggapin ang iyong pisikal na kahinaan, mga sakit, karamdaman at maging mga pisikal na sakit na kaakibat sa iyong pagtanda. Masayang tanggapin ang anumang karamdaman na iyong nararanasan sa kasalukuyan.
7. Maging Masaya at kontento sa anumang iyong tinatamasa sa kasalukuyan. Tumigil na sa matinding paghahanap buhay sa pagnanais na makamtan pa ang hindi pa nakukuha. Ito ay maaaring huli na.
8. Matutong maging Masaya sa pamumuhay sa piling ng iyong mga mahal sa buhay kabilang na ang iyong asawa, mga anak, apo at mga kaibigan.
9. Matutong magpatawad at tumanggap ng kapatawaran. Patawarin ang sarili at lahat ng taong sa iyo’y nagkasala. Mamuhay ng may kapayapaan ang isipan at kaluluwa.
10. Huwag matakot sa kamatayan sapagkat ito ay parte ng buhay. Ang kamatayan ang simula ng tunay at bagong buhay sa kabila. Kayat laging maging handa sa pagdating nito.


PANALANGIN
Panginoong Hesukristo pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa regalong buhay na pinagkaloob ninyo sa bawat isa sa amin. Idulot mo pong dalhin namin ang iyong biyaya, kapayapaan at kaayusan sa lugar na ito. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa mga kakayahang kaloob mo po sa amin. Ipinapangako po namin na gagamitin namin ang mga ito nang maayos ayon sa iyong kalooban. Pagkalooban mo po kami ng lakas at sipag. Pagpalain mo po ang gawa ng aming mga kamay. Basbasan mo po ang aming mga binabalak at ang mga gawaing inaatang sa amin upang ang lahat ng ito’y maging karapat dapat bilang pagpupuri sa iyong kabutihan. Turuan mo po kaming maging kalugod-lugod at mahinahon sa lahat ng aming pakikipag-ugnayan sa aming kapwa kamanggagawa at kapwa kamay-ari. Turuan mo po kaming maisantabi namin ang aming sarili at sa tuwina’y laging isipin ang kapakanan ng aming kapwa. Ang lahat ng ito’y hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak na si Hesukristong aming Panginoon.
Amen

Posted in Uncategorized by Edison Bacarisas